Geef uw mening: een CO₂ neutrale gemeente in 2050 (29-04-2021)

Dit item is verlopen op 01-05-2021.

In 2050 wil de gemeente Epe CO₂-neutraal zijn. Dat betekent dat de gemeente evenveel duurzame energie opwekt als zij verbruikt. Door te isoleren, zelf energie op te wekken, slim om te gaan met energieverbruik en de overstap te maken naar duurzame energie is dit doel te behalen.

De gemeente wil graag van inwoners horen hoe zij aankijken tegen besparen, opwekken en overstappen op duurzame energie. Vanaf 9 april zetten we daarom een vragenlijst uit via Epe Spreekt die inwoners kunnen invullen.

Vragenlijst Epe Spreekt over duurzaamheid

De gemeente wil graag gevoel krijgen bij wat er leeft onder de inwoners van gemeente Epe. Welke initiatieven spreken aan en waarom? Wat is de samenleving bereid zelf te doen en wat kan de gemeente daarin betekenen? Op welke manier zijn inwoners met duurzaamheid, duurzame energie en warmte, energiebesparing, milieu en klimaatverandering bezig? Op deze en andere vragen hoopt de gemeente met dit onderzoek antwoorden krijgen.

De vragenlijst verspreiden wij via Epe Spreekt en vindt u op de website van Epe Spreekt. De vragenlijst kan ingevuld worden van 9 tot en met 30 april. 

Reacties op enquête

Wij hebben een aantal reacties ontvangen op de enquête met de vraag waarom waterstof en kernenergie niet benoemd worden in de enquête. Dit zijn momenteel nog geen mogelijkheden die wij in kunnen zetten en daarom hebben we deze twee vormen nu niet meegenomen in de enquête. Daarnaast is er nog onvoldoende duidelijkheid over of, waar en hoe deze ingezet kunnen worden. Wat betreft waterstof (groene waterstof) worden er bovengemeentelijk wel verkenningen uitgevoerd. Daarbij lijkt toepassing voor de industrie in de toekomst mogelijk. Maar.. voor ‘maken’ van groene waterstof is veel elektriciteit nodig. Waar deze vandaan moet komen (wind en zon) is al een zoektocht op zich.

Daarnaast is er verwarring over de milieuvriendelijkheid van aardgas. Het idee leeft dat de Europese commissie aardgas als milieu vriendelijk heeft aangemerkt. Er is momenteel sprake van een ontwerptekst voor nieuwe regelgeving waarin dit is beschreven. Of deze ontwerptekst uiteindelijk de eindstreep haalt, is de vraag. Ook is het goed een nuance te maken met betrekking tot ‘hoe duurzaam is aardgas’. In de ontwerptekst van de Europese Commissie gaat het over het mogelijk maken van hypermoderne aardgascentrales. De ‘standaard’ centrales die nu gemeengoed zijn vallen hier buiten.

Samen op weg

Niet alleen via een vragenlijst worden inwoners uitgenodigd om van zich te laten horen. Op 13 en 14 april organiseerden we online Energiecafé’s. De gemeente wisselde tijdens deze bijeenkomsten samen met inwoners van gedachten over het besparen, opwekken en overstappen op duurzame energie. 

Transitievisie Energie en Warmte

De gemeente Epe werkt aan de Transitievisie Energie en Warmte. Het doel van de transitie is een gemeente die in 2050 CO₂-neutraal is. Als de visies klaar zijn, is duidelijk wat de gemeente te doen staat. Dan is in beeld gebracht welke forse CO₂-besparingsprojecten er starten en welke wijken het meest geschikt zijn om als eerste van het aardgas te gaan. Hiervoor maken we dan een zogenaamd wijkuitvoeringsplan: een plan dat aangeeft hoe een gemeente van plan is haar wijken aardgasvrij te maken door over te stappen naar duurzame manieren van verwarmen en koken. Met de wijkuitvoeringsplannen maken we een start in 2022.

Pagina opties