Epe eert vrijwilligers

Dit item is verlopen op 01-01-2018.

Meer dan tweehonderd vrijwilligers met diverse achtergronden namen gisteren deel aan een evenement dat hun werd aangeboden door de gemeente en de jury van de Vrijwilligersprijs. Een vorm van erkentelijkheid voor wat ze met elkaar voor de samenleving doen. Een knipoog naar 15 jaar Vrijwilligers van het Jaar. Kijk voor een uitgebreid fotoverslag hier op Facebook

,,Daar krijg ik een warm gevoel bij", zegt portefeuillehouder Erik Visser. “Een feestje in het kader van vijftien jaar vrijwilligersprijs met een hapje en een drankje plus muzikale ondersteuning, ook weer door vrijwilligers. Heel veel mensen weten niet dat ze vrijwilligerswerk doen. Dat kan bijvoorbeeld het schoonmaken van een stoep zijn. We staan er in Epe wat dat betreft goed op. Het kan natuurlijk altijd beter en verfijnder. Ik prijs me gelukkig dat er een grote hoeveelheid waardevolle tips is binnen gekomen. Die gaan we doornemen met de organisatie van de Vrijwilligersprijs."

Gelijke tred

Visser kan zich op voorhand vinden in de gedachte dat de beloning van de sport- en vrijwilligersprijs gelijke tred moet houden. Nu is er sprake van scheefgroei. Op sportgebied zijn er prijzen in twee categorieën: de beste sporter of het beste team en één voor maatschappelijke sportinitiatieven of mensen die daaraan een bijzondere bijdrage leveren. Bij de vrijwilligers is er slechts één prijs. Het houdt in dat inwoners tussen de 18 en pak 'm beet 45 jaar nooit in aanmerking kunnen komen als ze moeten opboksen tegen senioren die 40 tot 50 jaar inzet leveren. Door initiatieven te waarderen kan de genoemde leeftijdsgroep eveneens worden gewaardeerd met een prijs. Daarnaast kent Epe het jeugdlintje voor kinderen tot 18 jaar, waarbij inzet en betrokkenheid ook bijvoorbeeld sport kan raken.

Jeugd

Epe kent niet als Heerde de actie Graag gedaan, waarbij kinderen van basisscholen zich verplichten om minstens vier keer per jaar vrijwilligerswerk te doen. Visser: “We kennen onze maatschappelijke stages, het roefelen, het betrekken van de jeugd bijvoorbeeld bij het inzaaien van zogenaamde vlindervelden. We zijn bezig met het organiseren van burgerschapsdagen waarvoor zich negen scholen hebben aangemeld en dat aantal zal nog groeien. Het gaat er om dat je kinderen met lespakketten bewust maakt. Ouders kunnen daaraan ook een wezenlijke bijdrage leveren."

Hij is mordicus tegen concurrentiebeding voor het bedrijfsleven, maar neemt waar dat er ook mooie voorbeelden zijn waarin het samen gaat, zoals een fysiotherapeut in opleiding die zijn stage bij een club doet en daarmee de vereniging helpt. Veel vrijwilligers, zo is ook de ervaring bij de interviews die Veluweland al 15 jaar produceert voor de Vrijwilligersprijs, beschouwen hun inzet als een vanzelfsprekendheid. Het helpen van de medemens geeft hun een warm gevoel en de lach op de gezichten is hun grootste beloning. Gisteren troffen veel van deze mensen elkaar en ontstonden gesprekken waarin tal van ideeën werden geventileerd voor toekomstige invulling van het vrijwilligerswerk.

***

Dit bericht is ook gepubliceerd in Veluweland. Met dank aan auteur Dick van der Veen, initiatiefnemer en samen met Koppel organisator van de Vrijwilligersprijs.

Veluweland publiceert acht keer per jaar een Vrijwilliger van de Maand, waarna op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente de Vrijwilliger van het Jaar wordt bekend gemaakt. Tevens mogen deze acht een project nomineren voor de Jo Postprijs. Op of om de Dag van de Vrijwilliger, 7 december, vindt de uitreiking van deze prijs, een fraai kunstwerk, plaats.

Pagina opties