Epe Duurzaam: de Transitievisie Energie en Warmte (10-02-2021)

Dit item is verlopen op 24-02-2021.

In 2050 wil de gemeente Epe CO2 neutraal zijn. Dat betekent dat onze gemeente evenveel duurzame energie opwekt als zij verbruikt. Dat bereiken wij door te isoleren, zelf energie op te wekken en door slim om te gaan met de energie die we gebruiken. Onze gemeente moet in 2050 ook aardgasvrij zijn. Dit bereiken wij stap voor stap. Dit doen wij door aan te geven wanneer welke buurt, wijk of gebied definitief van het aardgas afgaat. Welke alternatieven er beschikbaar en haalbaar zijn en wanneer wat moet gebeuren.

Een visie schrijven

Dit jaar zijn wij bezig met het opstellen van twee visies (de Transitievisie Energie en de Transitievisie Warmte) en onderzoeken wij hoe de gemeente Epe in 2050 CO2 neutraal kan zijn. Als de visies klaar zijn (eind 2021) gaan we kijken hoe we de visies moeten uitvoeren. We weten dan welke wijken het meest geschikt zijn om als eerste mee aan de slag te gaan om een plan voor te maken (Transitievisie Warmte). Vervolgens gaan wij dan graag samen met u nadenken over uw wijk en maken we samen een plan voor een aardgasvrije wijk. Ook weten wij met welke forse CO2 besparingsprojecten (Transitievisie Energie) we starten.

Meld u aan als lid van de ‘De Energietafel’

Het maken van de Transitievisie Energie en Warmte doen we niet alleen. We doen dat samen met partners en organisaties. Ook uw mening is belangrijk. Inwoners kunnen meedenken op verschillende manieren. Eén daarvan is via ‘De Energietafel. Meer over de Energietafel en hoe u zich aanmeldt, leest u hier.

Meer informatie

Deze week is er een artikel verschenen in de Gemeente Wijzer over dit onderwerp. Ook leest u meer op onze website onder Transitievisie Energie en Warmte.  

Pagina opties