Energiekoplopers Apeldoorn Epe zoeken naar doorbraak voor toepassing zon, wind en waterstof (25-04-2019)

Dit item is verlopen op 24-05-2019.

De gemeente Epe is onderdeel van de Cleantech Regio. De Cleantech Regio is ambitieus en wil in 2030 energieneutraal zijn. Op weg naar deze energie neutrale regio, is het doel om in 2023 minimaal 25 procent minder CO₂ uit te stoten. Daar wordt hard aan gewerkt. Bijvoorbeeld door de Energiekoplopers Apeldoorn Epe. Samen zijn zij aan de slag met de vraag: groeien én minder CO₂ uitstoten: hoe doe je dat?

Wie zijn de Energiekoplopers Apeldoorn Epe (EAE)?

De Energiekoplopers worden gevormd door twintig grote bedrijven in de maak- en procesindustrie, samen met de gemeenten Apeldoorn en Epe, onderwijs en de Omgevingsdienst Veluwe-IJssel. Met financiële steun vanuit het Gelders Energieakkoord proberen de koplopers samen verder te komen bij het halen van de klimaatdoelstellingen. Bedrijven uit de gemeente Epe die meedoen aan de Energiekoplopers Apeldoorn Epe zijn: Gosschalk in Epe, Royal Vaassen Flexible Packaging in Vaassen, VMI in Epe, TPP in Vaassen en Tempress in Vaassen.

Binnen de EAE worden regelmatig werkbijeenkomsten georganiseerd voor de bedrijven waar verschillende onderwerpen op het gebied van energiemanagement en klimaat aan bod komen. Onder meer door het uitwisselen van ‘best practices’, hoeven bedrijven het wiel niet telkens zelf uit te vinden, en kan er sneller verduurzaamd worden. Naast energiebesparing wordt er ook gefocust op klimaatneutraal produceren. 

Doorbraakbijeenkomst 28 maart

Op 28 maart  was er een zogenoemde ‘doorbraakbijeenkomst’ georganiseerd met de Energiekoplopers Apeldoorn Epe. De vraag die centraal stond was: hoe kunnen we groei combineren met vermindering van CO₂-uitstoot? De opbrengst van deze eerste doorbraakbijeenkomst: de koplopers gaan in kleinere groepen samen met de Cleantech Regio verkennen hoe zon, waterstof en wind ‘op maat’ toepasbaar is in de proces- en maakindustrie.

Als koplopers doen de bedrijven allemaal al veel aan energiebesparing. Een rondje uitwisselen levert een gevarieerd beeld op: zonnepanelen, waterbesparing, goede monitoring van energieverbruik, toepassing van natuurlijke ventilatie, warmteterugwinning, verduurzaming van het wagenpark, een warmtepompsysteem en in vrijwel elke productiehal hangt LED-verlichting. Het is duidelijk: het ‘laaghangend besparingsfruit’ is al geplukt. Hartstikke mooi. Hoe nu verder?

Top 3 kansrijke vervolgtoepassingen

Via stemrondes bepalen de Energiekoplopers welke alternatieve energiebronnen het meest kansrijk zijn voor nieuwe besparingsstappen. Er komt van alles langs: van mono-mestvergisting tot thermische energie uit afvalwater. De meeste stemmen gaan naar zonne-energie/panelen voor elektriciteit en warm water, waterstof als vervanger voor gas en ook windenergie scoort goed. En dan niet alleen als ‘grote windmolen’: ook de kleinere systemen zijn misschien toepasbaar, wellicht in combinatie met zon.

Meer kennis is echt nodig

Al is deze top 3 kansrijk, standaardtoepassingen zijn het niet. “Onze dakconstructie blijkt niet sterk genoeg voor het aantal zonnepanelen dat wij nodig hebben”, vertelt één van de ondernemers. “Voor ons leveren die panelen nog onvoldoende op”, reageert een collega. Op de werkvloer wordt veel gesproken over waterstof, maar bedrijven lopen er tegen aan dat de toepassing ervan in hun bedrijf om maatwerk vraagt. Hoe regel je bijvoorbeeld de toevoer en de opslag? “Wij gebruiken gasgestookte ovens”, vertelt één van de ondernemers. “Wij willen graag nadenken over waterstoftoepassingen, maar de geschikte ovens zijn er nog niet.”

Ook over windenergie bestaan veel vragen. “IKEA in Zwolle heeft kleine windmolens op het dak staan”, weet één van de koplopers. Daar is iedereen wel benieuwd naar. Zou je als bedrijven ook samen iets kunnen bedenken? Is windenergie alleen een optie in combinatie met zon? “Een virtuele energieplant kan interessant zijn”, oppert één van de koplopers. Dan kun je samen energie opwekken, opslaan en ‘verdelen’ op het juiste moment. Hoe ver is de technologie? Hoe zit het met de terugverdientijd? Hoe regelen we die opslag van energie? Wat kan het netwerk allemaal aan? Welke subsidies zijn beschikbaar? “Er leven zoveel vragen en dit is gewoon niet onze corebusiness”, vat één van de bedrijven. “Wij willen productie draaien.”

In kleinere groepen verder op verkenningstocht

Het is duidelijk: er is meer kennis nodig. Een aantal koplopers gaat daarom in kleinere groepen verder op verkenningstocht naar de toekomstkansen voor zon, wind en waterstof. Hoe kunnen we opschalen met zonne-energie? Kunnen we een test-waterstofopstelling plaatsen in één van de bedrijven? Wat zijn individuele of gezamenlijke kansen voor windenergie op basis van de laatste techniek? De Cleantech Regio helpt de Energiekoplopers met onderzoek, inzet van externe expertise en kennisdeling. Wellicht kunnen ook studenten van Saxion ondersteunen. Wordt vervolgd. En dat gebeurt al snel: in mei verzorgt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een workshop voor de koplopers, om ze op weg te helpen met hun energie-expeditie.

Meer informatie? Kijk op www.cleantechtomorrow.nl en www.cleantechregio.nl.

Pagina opties