Energie voor elkaar, door elkaar! (28-05-2019)

Dit item is verlopen op 18-06-2019.

Inwoners van de gemeente Epe en gemeenteraadsleden zijn op dinsdag 22 mei  in De Hezebrink in Emst met elkaar in gesprek gegaan over de energietransitie. 

Wat er leeft en speelt

Zo’n 25 inwoners gingen in op de uitnodiging om te praten over energiebesparing in- en om het huis. Het doel van de gemeenteraadsleden was om te horen wat er leeft en speelt:  “Hoe gaan mensen om met energiegebruik, waar lopen ze tegenaan, welke ideeën hebben ze en hoe bereiken we samen dat de gemeente Epe in 2030 energieneutraal is? “

In en om het huis

Na aftrap door burgemeester Hans van der Hoeve gingen zo’n 25 inwoners uit de gemeente Epe in gesprek met elkaar en met raadsleden van de werkgroep Energietransitie. Aan de hand van stellingen discussieerden ze over energiebesparingen, werd vooruit gekeken naar de toekomst, maar ging het opvallend veel over het nu. Geen gesprekken over windmolens en grootschalige zonnevelden, maar vooral over de besparing in en om het huis. De gesprekken gingen onder andere over hoe mede-inwoners enthousiast te krijgen, wat de rol van de gemeente zou moeten zijn, hoe collectiviteit kan zorgen voor het versnellen van de energiebesparing en hoe je kennis kunt verzamelen en delen.

Zichtbaarheid en bekendheid

“Neem ons mee in wat ons gezamenlijk te doen staat, laat zien wat we in Epe allemaal doen aan besparing. Maak dit duidelijk zichtbaar met een thermometer of dashboard,” gaven verschillende inwoners als tip. Anderen zeiden: “Geef enthousiaste bewoners een podium om anderen te ‘besmetten’ met energiebesparing” en “Er zijn veel kleine maatregelen die al iets kunnen doen, meer comfort en lager verbruik. Geef hier bekendheid aan.”  Een ander gaf aan: “Ik ben zelfredzaam en doe alles zelf. Het is jammer dat je dan voor veel overheidsregelingen niet in aanmerking komt.”  Verder werd gevraagd om het organiseren van wijkgerichte denktanks en om vooral jongeren te betrekken bij het vraagstuk van energiebesparing.

Zelf aan de slag met woningisolatie?

Wilt u zelf aan de slag met het isoleren van uw woning? Schrijft u zich dan online in voor de Groepsaankoop Isolatie via  www.regionaalenergieloket.nl/epe. Wilt u een afspraak met het Energieloket om te onderzoeken hoe u uw woning kunt verduurzamen? Bezoek dan: www.epe.nl/energieloket

Pagina opties