Duurzaam bos – en waterbeheer in Epe (28-11-2019)

Dit item is verlopen op 20-12-2019.

De gemeente Epe heeft ongeveer 680 hectare bosgebied in beheer, dat begint bij de Dellenweg en doorloopt tot de gemeentegrens met Oldebroek.  Als beheerder van dit bosgebied zorgen wij ervoor dat het een recreatief en aantrekkelijk bos is met hoge natuurwaarden en houtproductie. Wij willen ook dat de bossen schoon drinkwater blijven leveren, want een gedeelte binnen ons bosgebied is in beheer van Vitens en wordt gebruikt om zuiver drinkwater te winnen. Dit gebied noemen we ook wel het Vitensbos en voor dit gedeelte van het bos is nu een apart beheersplan opgesteld, in samenwerking met Vitens.  

Belangrijke speerpunten uit dit beheersplan zijn:

  • ervoor zorgen dat bossen schoon water blijven leveren;
  • de productiecapaciteit behouden voor hout en andere grondstoffen;
  • een positieve bijdrage leveren aan het klimaat;
  • het bos en de biodiversiteit instand houden en
  • wetten en regels naleven.

PEFC keurmerk

De gemeente Epe heeft een sterk en vitaal bosgebied en kent een flinke variatie van naald- en loofhout zoals bijv. Douglas, Larix, inlandse eik en de Amerikaanse eik. In juli 2017 hebben wij als eerst gemeente een PEFC keurmerk voor ons bos gekregen. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) is wereldwijd het grootste onafhankelijke keurmerk voor duurzaam bosbeheer. Wethouder Aalbers hierover: “Door het gemeentelijk bosbedrijf en het beheer te toetsen aan de hoogste PEFC normen en eisen voor duurzaam bosbeheer, wil het gemeentebestuur haar bijdrage voor een betere leefomgeving blijven optimaliseren”.

Pagina opties