Drie inwoners gemeente Epe ontvangen een Koninklijke onderscheiding (17-05-2022)

Dit item is verlopen op 17-07-2022.

Drie inwoners van de gemeente Epe zijn vandaag Koninklijk onderscheiden. Ze zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De lintjes zijn in de Prins Willem Alexander - hal in Epe uitgereikt. De uitreiking en het opspelden van de lintjes werd door burgemeester Tom Horn gedaan. Ook ontvingen zij van de gemeente een mooie bos bloemen.
 


De Koninklijke onderscheidingen zijn toegekend aan:

•    de heer G. C. A. Dekker uit Epe, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
•    de heer C. van Dijk uit Epe, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
•    de heer J. Langereis, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer G. C. A. Dekker kwam in 1993 in het bestuur van Stichting Beheer Sporthal Prins Willem Alexander. In 1997 nam hij afscheid om vervolgens in 2006 opnieuw terug te komen. Zijn belangrijkste taak was het plannen en verdelen van de zaal onder de verschillende gebruikers (sportverenigingen en scholen). In de periode na de brand eind 2009, coördineerde hij de verdeling van de gebruikers over de sportzalen in de omgeving. Door zijn vakkundigheid kon er gewoon door gesport worden. Bovendien was hij ook verantwoordelijk voor de sponsoring en fondsenwerving. Hij heeft zich altijd met hart en ziel ingezet. Veel Eper ondernemers ondersteunen gelukkig financieel de zaalsport. Hij was de aangewezen persoon om dit netwerk altijd goed te onderhouden en neemt helaas afscheid als bestuurslid.
Daarnaast is hij sinds 2013 bestuurslid van de Stichting Bevordering Binnensport te Epe. 

De heer C. van Dijk is in 2003 toegetreden tot het bestuur van de Stichting Beheer Sporthal Prins Willem Alexander en was verantwoordelijk voor de technische zaken (onderhoud en beheer). Zijn bouwachtergrond sloot perfect aan bij de behoefte die het bestuur van de PWA had, want de oude sporthal was aan vervanging toe. De eerste jaren stonden dan ook in het teken van het opknappen van de hal en meedenken in het project voor een nieuwe locatie. Bouwen op dezelfde locatie was geen optie, aangezien de sportverenigingen en scholen moesten blijven sporten. De brand van eind 2009 maakte een einde aan deze zoektocht naar een andere locatie. 

Hij was destijds net met pensioen maar de nieuwbouw was een dagtaak. Als opdrachtgever en bouwopzichter zag hij toe op vrijwel alle onderdelen van het bouwproces. Het hoogtepunt voor vele Epenaren was de heropening op 28 mei 2011 en hij mocht hierbij de eerste steen leggen. In juni 2022 neemt hij afscheid als bestuurslid. 

Ook hij is daarnaast sinds 2013 bestuurslid van de Stichting Bevordering Binnensport te Epe. 

De heer J. Langereis heeft veel vrijwilligerswerk verricht in de sport. Hij is in 1993 aangetreden als voorzitter van de Stichting Beheer Sporthal Prins Willem Alexander. In september vorig jaar heeft hij na bijna 28 jaar afscheid genomen als voorzitter. Hij heeft altijd getracht om de stichting onafhankelijk te laten zijn.

Net als de heren G.C.A. Dekker en C. van Dijk was de brand eind 2009 een heftige periode en daardoor een belangrijke periode in zijn voorzitterschap. Met veel inspanning heeft hij samen met het bestuur gezorgd voor een prachtige nieuwe sporthal. Welke destijds geopend werd door Prins Willem Alexander, waar heel wat organisatie aan vooraf is gegaan. Het hoogtepunt in zijn voorzitterschap.

Naast dit voorzitterschap was hij een aantal jaren bestuurslid van de Stichting Bevordering Binnensport te Epe, bestuurslid van de Stichting Jeugdsport te Epe en vrijwilliger bij Veluws Museum Hagedoorns Plaatse. 
 

Pagina opties