Dit jaar geen gescheiden inzameling taxus

Dit item is verlopen op 25-06-2018.

In de afgelopen jaren leverden veel inwoners taxussnoeisel gescheiden aan bij de Recyclepleinen. Het jonge snoeisel bevat baccatine, een grondstof voor medicijnen tegen kanker. Uit de succesvolle inzameling bleek een grote betrokkenheid van inwoners uit de gemeente Epe. De landelijke samenwerkingspartner heeft helaas laten weten dat er geen afzetmarkt meer is voor het materiaal. Daarom wordt taxus dit jaar niet meer gescheiden ingezameld.

Organisator stichting ‘Taxus voor Hoop’ waarmee Circulus-Berkel samenwerkte staakt voorlopig haar werkzaamheden. Dit geldt ook voor andere landelijke inzamelpartijen die in onze regio actief zijn. Volgens de stichting zijn er momenteel voldoende grondstoffen voorradig en is de vraag naar het jonge taxussnoeisel gedaald.

Wat doe ik met mijn taxussnoeisel?

U kunt het snoeisel van uw taxushaag bij het normale groenafval kwijt. Kleine hoeveelheden kunnen in uw groene container en grotere hoeveelheden brengt u op vertoon van uw milieupas gratis weg naar het Recycleplein.

Bedankt!

Alle bewoners die afgelopen jaren hun taxus apart hebben ingeleverd: heel hartelijk dank voor uw inzet! Hiermee heeft u een belangrijke bijdrage geleverd aan de productie van kankerbestrijdende geneesmiddelen. Indien er in de toekomst weer verwerking van het taxussnoeisel mogelijk is, start Circulus-Berkel de gescheiden inzameling graag weer op.

Pagina opties