Definitief ontwerp verbouwing gemeentehuis klaar (17-07-2019)

Dit item is verlopen op 17-09-2019.

Het definitieve ontwerp van de verbouwing van het gemeentehuis in Epe is klaar. Het college van B&W heeft deze 9 juli vastgesteld. De aanbestedingsprocedure wordt na de bouwvak weer voortgezet. Als alles volgens planning verloopt kan de verbouwing begin 2020 starten.

Gemeentehuis toe aan grootschalig onderhoud en modernisering

Het gemeentehuis van Epe is ruim 47 jaar in gebruik en toe aan grootschalig onderhoud en modernisering. De verbouwing is noodzakelijk om het gebouw aan het Marktplein klaar te maken voor de toekomst. Er wordt een duurzaam gebouw gerealiseerd dat past bij de toekomstgerichte manier van werken.

Die manier van werken is de laatste decennia erg veranderd door bijv. de digitalisering en het mobiele werken (laptops/smartphones). Ook de komende jaren blijft de manier van werken volop in ontwikkeling. Binnen de gemeente Epe wordt er bijv. steeds meer in processen en projecten gewerkt, in plaats van in een afdelingsstructuur. Dat vraagt om een andere werkomgeving. Ook wordt participatie met inwoners, bedrijven en organisaties steeds belangrijker (o.a. met de komst van de Omgevingswet in 2021). Het ontwerp is daarom een transparant en open gebouw, waarbij meer ruimte wordt gecreëerd om samen met inwoners, ondernemers en organisaties te kunnen werken aan de toekomst van onze gemeente. 

Hoe ziet het ontwerp eruit?

Aan de buitenkant van het gemeentehuis verandert er op het oog niet veel. Binnen wordt de huidige Publiekswinkel verplaatst naar de begane grond. Bij binnenkomst is de ontvangstbalie straks aan de linkerzijde. De trouwzaal wordt verplaatst naar de voorkant van het gemeentehuis, waar nu de Publiekswinkel zit. Deze ruimte wordt zo ingericht dat hij ook voor andere bijeenkomsten te gebruiken is. Ook wordt er een ‘projectenruimte’ gemaakt, waar samen met inwoners en organisaties aan plannen gewerkt kan worden. 

De plek van de oude brandweerkazerne wordt bij de binnenkant van het gemeentehuis betrokken. Hier worden werkplekken gemaakt voor medewerkers van de gemeente. Ook alle andere werkplekken en ruimten in het gemeentehuis worden aangepakt. Alleen de raadszaal en het achterste deel (de gehele ‘nieuwbouw’) van het gemeentehuis zitten niet in de verbouwingsplannen. Het uitgangspunt bij de verbouwing is dat er zoveel mogelijk karakteristieke elementen van het bestaande gebouw behouden blijven, zoals de houten wanden en de trappen.

Medewerkers van de gemeente zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het ontwerp. Ook minder valide inwoners van de gemeente (een slechtziend persoon en een rolstoelgebruiker) zijn tijdens een rondgang door het gemeentehuis om advies gevraagd over de toegankelijkheid van het gebouw. 

Hoe lang duurt de verbouwing?

Tijdens de verbouwing blijft het gemeentehuis open. De verbouwing zal ca. één tot anderhalf jaar duren. Hoe dit er precies uit gaat zien, is afhankelijk van de plannen van de aannemer. Dit wordt pas bekend als de aanbestedingsprocedure is afgerond. Dan is duidelijk wie de opdracht gegund krijgt. Op basis van het definitief ontwerp wordt wel alvast de vergunning aangevraagd voor de verbouwing.

Pagina opties