De eikenprocessierups komt er weer aan! (30-03-2022)

Door het mooie weer komen de eikenprocessierupsen eerder uit de eieren dan in andere jaren. Daarom starten de gemeente Epe en Axent Groen in april met de bestrijding. Door voordat de rupsen overlast geven in actie te komen, proberen we overlast te voorkomen. Dat zal niet altijd lukken en moeten de rupsen soms achteraf worden weggezogen.

Bestrijden met aaltjes

Door ongeveer 1000 eiken in de dorpen van de gemeente Epe te behandelen, proberen we overlast te voorkomen. We bestrijden de rupsen biologisch door de boomkronen in april twee keer te bespuiten met aaltjes die de rupsen opeten. Dat kan alleen in de avond of nacht omdat de werkzame stof door zonlicht wordt afgebroken. Het middel zelf is ongevaarlijk voor mensen, huisdieren, vogels en planten. We passen deze methode alleen toe op plaatsen waar dat het meeste effect heeft. Dat zijn de plaatsen waar in voorgaande jaren veel rupsen voorkwamen en waar veel mensen komen. Op plaatsen waar beschermde vlindersoorten voorkomen, gebruiken we deze methode niet. Op de kaart op www.epe.nl/eikenprocessierups is aangegeven welke bomen we op die manier behandelen, waar nesten van rupsen zijn aangetroffen en waar ze zijn weggezogen.

Natuurlijke vijanden

Daarnaast helpen we de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zoals kool- en pimpelmezen en boomklevers een handje. Deze vogels voeren hun jongen grote aantallen rupsen. Daarom zijn er vorig jaar op plaatsen waar de rups voor overlast zorgt, nestkastjes aan bomen opgehangen. Ook zijn vorig jaar randen van akkers en weilanden ingezaaid met een meerjarig bloemenmengsel. Op deze bloemen komen insecten af en ook vogels. Sluipwespen leggen bijvoorbeeld hun eitjes in het lichaam van een rups, waarna de wespenlarf de rups opeet. Op steeds meer plaatsen gaat de gemeente over op een beheer dat goed is voor de natuurlijke vijanden van de rups. Zo maait de gemeente de bermen minder vaak. Deze maatregelen moeten eraan bijdragen dat de eikenprocessierups uiteindelijk door natuurlijke vijanden in toom wordt gehouden.

Wegzuigen

Op plaatsen waar eikenprocessierupsen daadwerkelijk overlast veroorzaken, laten we de nesten en rupsen wegzuigen. Dat werk voor specialisten. Bij het wegzuigen zonder beschermende kleding en de juiste apparatuur is de kans op contact met brandharen groot.

Meldingen

Mensen die last hebben van eikenprocessierupsen in gemeentelijke bomen kunnen dat melden bij de gemeente via de website www.epe.nl/eikenprocessierups of telefonisch op nummer 14 0578.

De overlast en het aantal meldingen is de laatste jaren steeds afgenomen. Zo werden er in 2019 nog 377 meldingen van overlast door eikenprocessierupsen gemeld, in 2020 waren dat er 266. En vorig jaar waren het er nog 100 minder: 165. 

Pagina opties