Concept Regionale Energie Strategie (RES) gepresenteerd (23-03-2020)

Dit item is verlopen op 10-10-2020.

Overleg met inwoners over opwekken van schone energie blijft van belang

Nederland werkt aan de productie van schone energie. Om te beginnen met zon en wind. Dat gaat een grote impact hebben op ons leven en op onze leefomgeving. Om dat in de komende tien jaar mogelijk te maken, hebben inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van zeven gemeenten in de Cleantech Regio samen gewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES).

RES beschikbaar voor bewoners

In die strategie staat beschreven hoeveel zon- en windenergie de Cleantech Regio in de periode tot 2030 wil realiseren en welke mogelijkheden we zien voor zon- en windenergie na 2030. De eerste versie van de Concept RES is nu beschikbaar voor de inwoners van onze regio zodat zij zich kunnen verdiepen in het proces en resultaat tot nu toe. Alle voorgenomen activiteiten om hierover het gesprek aan te gaan zijn voorlopig echter stil gevallen. U vindt de Cleantech Concept RES en alle informatie over de totstandkoming van de RES op het digitaal RES-platform (Let op! link werkt niet met internet explorer).

Gesprekken met raden en inwoners volgen later 

In het RES-proces was de komende weken voorzien in raads- en inwonersbijeenkomsten om reacties op de Concept-RES in de samenleving op te halen. Inmiddels hebben we echter te maken met een crisis van ongekende omvang en leven we in een werkelijkheid waar we ons zorgen maken over de volksgezondheid en de gevolgen van het coronavirus in onze samenleving. Op alle overheidsniveaus en in de samenleving is de focus nu vooral gericht op het zo goed mogelijk laten doorgaan van de cruciale processen; een enorme opgave. Dit betekent dat de gesprekken met raden en inwoners georganiseerd worden op het moment dat dit weer veilig mogelijk is. We brengen de Concept RES nu naar buiten omdat openbaarheid in dit proces belangrijk is, zodat iedereen er kennis van kan nemen. De besluitvorming over de concept-RES zal op een later moment plaatsvinden wanneer normaal sociaal verkeer weer veilig mogelijk is.

Duurzame samenleving in een duurzaam landschap

Een Regionale Energie Strategie maken is zeker geen eenvoudige opgave. Want we leven bij ons in de regio in een heel mooi stukje Nederland. Daar moeten we voorzichtig mee om gaan. En tegelijkertijd weten we dat er geen andere weg is. Want als we niets doen aan het klimaat, dan zal het klimaat wel iets met ons doen. En met onze mooie omgeving. Bovendien zijn wij de Cleantech Regio. Hier werken we hard aan een schone, duurzame economie en samenleving in een mooi en duurzaam landschap.

Een Cleantech bod

In Nederland hebben we afspraken gemaakt over duurzame energie in het Klimaatakkoord. De 30 regio’s in Nederland samen is gevraagd om in 2030 totaal 35 TWh aan duurzame energie op te wekken. TWh is terawattuur, een eenheid voor energie. Onze regio is voortvarend aan de slag gegaan om te bepalen wat onze bijdrage hierin kan zijn. Samen met inwoners, natuur- en milieuorganisaties, agrariërs, ondernemers, onderwijs, groot-grondeigenaren, lokale energie coöperaties, en andere belanghebbenden, hebben we input opgehaald, nagedacht en gewerkt aan het concept-bod RES. Hierin beschrijven we Wat, Waar, Waarom en Hoe, we in de komende jaren met de duurzame opwek van zon- en windenergie een forse reductie van CO2 willen realiseren. Onze regio komt tot een eerste bijdrage van ruim 1,2 TWh. Deze bijdrage bestaat uit 0,78 TWh aan zonne-energie en 0,45 TWh aan windenergie. Het concept-bod getuigt van ambitie en samenwerking.

Het vervolg

Het delen van de Concept-RES doen wij vanuit de wetenschap dat wij het op dit moment niet kunnen opvolgen met een goede afstemming met volksvertegenwoordigers en samenleving. In overleg met het Nationaal Programma RES wordt bekeken wat de consequenties zijn van het coronavirus op het RES-proces. Vooralsnog houden we er rekening mee dat 1 juni 2020 als datum voor aanlevering van de Concept-RES niet haalbaar is. Voorop staat dat onze regio, wanneer het weer veilig mogelijk is, de gesprekken met volksvertegenwoordigers en inwoners voeren voordat de Concept-RES als volwaardig bod van onze regio wordt ingediend bij het Nationaal Programma RES.

Digitaal RES-platform

U vindt de Cleantech Concept RES en alle informatie over de totstandkoming van de RES op het digitaal RES-platform (Let op! link werkt niet met internet explorer).

De Cleantech Regio is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten, ondernemers en onderwijs in onze regio. Voor de RES is in de Cleantech Regio samengewerkt door gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, provincie Gelderland, Waterschap Vallei & Veluwe, Waterschap Rijn & IJssel, netbeheerder Liander en de Strategische Board van de Cleantech Regio. Gemeente Deventer doet mee in de Regionale Energie Strategie West-Overijssel.

Pagina opties