College neemt besluit: nieuwbouw De Boskamp kan doorgaan (08-09-2021)

Logo gemeente Epe

Het college van burgemeester & wethouders heeft de knoop doorgehakt: de nieuwbouw van De Boskamp kan doorgaan. Aan de Burgemeester Van der Feltzlaan 4 gaat Woonzorg Unie Veluwe (WZU) naar aanleiding van dit besluit een woon-zorggebouw realiseren. Er zijn twee hoofdredenen voor deze beslissing: de toekomst van de intramurale zorg in Epe en de match met bestemmingsplan en regelgeving. Wethouder Lia de Waard-Oudesluijs: “Dankzij deze nieuwbouw kunnen inwoners in Epe blijven wonen, ook als hun zorgvraag complexer wordt. Het maatschappelijk belang is daarom groot.”

De beslissing van het college volgt na de raadsconsultatie op donderdag 2 september jl. Daarin spraken onder andere omwonenden en WZU-bestuurder Wim Martens. Ook wethouder Jan Aalbers gaf een toelichting op de gevolgde procedure.

Juiste beslissing

De nieuwbouw van De Boskamp past binnen het bestemmingsplan en de regelgeving. Wethouder Aalbers: “De bezwarencommissie geeft aan dat de argumentatie om de omgevingsvergunning te verlenen juist is en dat de omgevingsvergunning planologisch en juridisch kloppend is. Volgens de commissie zijn er nog een aantal kleine aanpassingen nodig, maar die raken de kern van de omgevingsvergunning niet.” De omgevingsvergunning is op 27 maart dit jaar verleend. De bezwaarschriften die naar aanleiding daarvan binnenkwamen bij de commissie voor Bezwaarschriften, zijn in juli 2021 ongegrond verklaard. Aalbers: “Gelet op én het maatschappelijk belang en de juiste vergunningen kunnen en willen wij als college niet anders besluiten.”  

Toekomst van zorg in Epe

Het maatschappelijk belang van De Boskamp is op lange termijn van grote waarde voor Epe. Wethouder De Waard-Oudesluijs: “De toekomst van de intramurale zorg in Epe borgen we met de nieuwbouw van De Boskamp. Daardoor kunnen inwoners met een somatische en/of psychogeriatrische zorgvraag in Epe blijven wonen. Dit is ook onlangs door de gemeenteraad bekrachtigd door het vaststellen van de Woonzorgagenda.”

Pagina opties