College Epe: brede inwonerparticipatie voor advies over afvalvermindering (29-01-2019)

Dit item is verlopen op 28-02-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe heeft dinsdag 29 januari besloten de gemeenteraad voor te stellen om de pilot in het kader van het grondstoffenplan niet uit te voeren  en om een nieuw inwonerparticipatietraject te starten met inwoners uit de hele gemeente Epe. Dit zal leiden tot een advies van inwoners over uitwerking van de ambities en doelen uit het grondstoffenplan.

De gemeente Epe wilde de proef Samen Slim Inzamelen starten met als doel het restafval  te verminderen en afvalscheiding te verbeteren. Daarvoor zou een pilot uitgevoerd worden op twee locaties in de gemeente Epe, in Oene en een deel van Vaassen. De aankondiging van de afvalproef veroorzaakte veel commotie. Reden voor het college van burgemeester en wethouders om in september 2018 te besluiten de start van deze afvalproef voorlopig uit te stellen. In januari j.l. heeft het college met de gemeenteraad gesproken over het vernieuwde communicatieplan voor de pilot. De gesprekken en informatieavonden die het afgelopen jaar in het kader van de pilot zijn gehouden met inwoners en belanghebbenden en daarnaast de raadsconsultatie, hebben geleerd dat we allemaal achter de ambities staan die in het grondstoffenplan zijn verwoord om te komen tot minder restafval per inwoner.  Wethouder Jan Aalbers: “De urgentie om serieuze stappen te zetten bij afvalvermindering wordt steeds nadrukkelijker gevoeld. We hebben ook geleerd dat de manier waarop we die ambitie moeten realiseren nog veel voer geeft voor discussie.”

De gemeenteraad behandelt dit voorstel op donderdag 7 februari 2019 in de raadscommissie en aansluitend op 21 februari 2019 in de gemeenteraad.

Pagina opties