Burgemeester: "Als het zwaar wordt, vraag gerust om hulp" (22-01-2021)

Dit item is verlopen op 12-02-2021.
Afbeelding bij open brief van Tom Horn, burgemeester van Epe

"Houd afstand en blijf nabij, houd moed en blijf gezond. En trek gerust aan de bel als het zwaar wordt."

Beste inwoners, ondernemers en organisaties,

Laten we er niet om heen draaien: niemand is blij met de avondklok. En dat er maar één iemand per dag op bezoek mag komen. Ook ik word daar niet blij van. We moeten ermee zien te leven, het is niet anders. En als het helpt tegen corona, dan blijven we tot en met 9 februari ’s avonds na 21.00 uur binnen. 

Hoe vervelend ook, vermoedelijk zal dat de meeste mensen wel lukken. Maar er zullen ook mensen zijn, die er wel veel moeite mee gaan hebben. Het zorgt dan voor praktische of zelfs psychische problemen. Wie de hele dag thuis werkt, heeft maar weinig tijd voor een frisse neus na etenstijd. Heb je weinig of geen sociale contacten? Dan kan het een moeilijke tijd zijn. Eenzame mensen krijgen het nog zwaarder te verduren. Maar ook voor mensen met huisgenoten kan het moeilijk zijn. Meer thuis blijven betekent ook meer bij elkaar op de lip zitten. En ook dat kan soms zwaar en ondraaglijk worden.

Gelukkig is er veel hulp geregeld in Nederland. Zo ook dicht bij huis, in onze eigen gemeente. Bellend, mailend en append zijn veel hulporganisaties bereikbaar. Denk aan de vrijwilligers van Koppel-Swoe. Of de maatschappelijk werkers van Vérian. En de deskundigen van het Centrum voor Jeugd en Gezin Epe. Er zijn heel veel hulplijnen voor allerlei gesprekken: van opluchtende praatjes tot zware gesprekken. Er zijn vele luisterende oren en ondersteunende schouders. Schroom niet en neem contact op. Het kan enorm helpen, dus doe het gewoon.

Namens college, gemeenteraad en gemeentelijke organisatie wens ik u heel veel sterkte komende periode. We leven met u mee en staan graag voor u klaar. Bel ons via telefoonnummer 14 0578 of mail naar gemeente@epe.nl voor hulp of ondersteuning. Of neem contact op met uw eigen gebiedsregisseur. Alle hulplijnen vindt u hieronder op een rijtje.

Houd afstand en blijf nabij, houd moed en blijf gezond. En trek gerust aan de bel als het zwaar wordt. #AlleenSamen en met #Aandachtvoorelkaar slaan we ons ook hier weer doorheen.

Uw burgemeester,

Tom Horn

Hulp nodig?

De uitgebreide lijst staat hier op onze website. Hieronder vindt u een aantal handige hulplijnen op een rij:

 • Gebiedsregisseurs gemeente Epe voor vragen over uw leefomgeving.
 • Steunpunt coronazorgen voor emotionele en mentale ondersteuning.
 • Koppel-Swoe voor hulp van vrijwilligers bij u thuis: bel (0578) 67 67 67.
 • Vérian voor maatschappelijk werk, hulp bij oplossen van problemen op allerlei leefgebieden: bel 088-126 3 126. Mailen kan ook. 
 • Luisterlijn voor een luisterend oor: bel : 0900-0767, altijd bereikbaar.
 • Centrum Jeugd en Gezin Epe voor vragen over opvoeding of directe hulp bij crisissituatie: bel (0578) 72 00 00 (buiten kantooruren
  0900-99 555 99), altijd bereikbaar.
 • Huisarts: uw eigen huisarts kunt u ook bellen voor hulp. Bel ’s avonds of in het weekend met de huisartsenpost: 0900-600 9000.
 • Advies- en meldpunt Veilig Thuis: bij – vermoeden van – huiselijk geweld, bel 0800-2000, altijd bereikbaar. Anoniem chatten kan ook,
  op alle werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via de website. Bij direct gevaar, bel 112.
 • Zelfmoordpreventielijn voor vragen of zorgen over zelfdoding: bel 0900-0113. Altijd bereikbaar, ook anoniem.

Pagina opties