'Blijven werken aan onze verbindingen' Nieuwjaarstoespraak burgemeester Van der Hoeve

Dit item is verlopen op 21-01-2018.

"De gehele samenleving van onze gemeente wens ik een voorspoedig jaar, waarin wij gezamenlijk met inspiratie doorwerken aan het bereiken van de doelen die wij in onze Toekomstvisie 2030 hebben vastgelegd:  een krachtige  en vitale gemeente, die goed inspeelt op maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen. De kernwaarden die we daarbij hebben vastgelegd zijn onderscheidend, duurzaam, verbindend en verrassend. Deze waarden geven aan wat voor gemeente we willen zijn. Op de kernwaarde verbindend wil ik vanmiddag nader ingaan.  

Als gemeente moeten we blijven werken aan onze verbindingen met individuen, verenigingen, instellingen en bedrijven. We moeten initiatieven bij elkaar brengen, verschillen overbruggen en een goede onderlinge communicatie hebben. We moeten elkaar echt verstaan en begrijpen. Wij doen dat op een regisserende en ondersteunende wijze, waarbij we initiatieven in onze samenleving stimuleren en faciliteren."

Lees de volledige toespraak hieronder.

Pagina opties