Bijna 3.000 inwoners bereikt (26-03-2021)

Afbeelding bij bijna 3.000 inwoners bereikt; Epe duurzaam

Gemeente Epe heeft de afgelopen vijftien maanden veel acties voor het besparen van energie uitgevoerd in samenwerking met het Regionaal Energieloket. Hiermee zijn zo’n 3.000 woningeigenaren bereikt.

De gemeente heeft deze energie bespaaracties betaald met een subsidie van de Rijksoverheid. Er zijn in totaal zeven buurtacties, een zonnepanelenactie en een isolatieactie uitgevoerd. Ook hebben ruim 2.400 inwoners gebruik gemaakt van de cadeaubon en nog eens 121 mensen hebben een telefonisch adviesgesprek gehad met de adviseurs van het Regionaal Energieloket. Een mooi resultaat, zo wordt er weer heel wat energie bespaard!

Nieuwe subsidieperiode

Vanaf 1 april 2021 start een nieuwe subsidieperiode. Gemeente Epe krijgt weer voor vijftien maanden subsidie om opnieuw bijna 3.000 inwoners te helpen met energie besparen. Waar de eerste periode vooral gericht was op woningeigenaren, is nu de helft van de regeling bedoeld voor huurders. In april starten we met de voorbereiding en in september gaan allerlei acties van start. Naast de uitvoering samen met het Regionaal Energieloket, gaat de gemeente ook samenwerken met andere partners, waaronder Triada.

Warmtefoto’s van uw huis

Gemeente Epe doet nog meer. Zo heeft zij ook nog een eigen actie: de warmtefoto-actie. In de periode van januari 2020 tot en met maart 2021 heeft gemeente Epe samen met haar energieadviseur en energiecoaches vijf warmtefoto-acties uitgevoerd. Het gaat om kleine buurtacties die een steeds grotere interesse wekken bij de inwoners. Wilt u een advies over energiebesparing, maak een afspraak bij het Energieloket via duurzaam@epe.nl.

Waarom doet Epe dit?

Gemeente Epe wil in 2050 een CO2- neutrale gemeente zijn. Ook willen we omschakeling van aardgas naar duurzame energie. De energie- en warmtetransitie, zoals we die verandering noemen, vraagt inzet van ons allemaal: inwoners, bedrijven, overheden en instellingen. Iedereen levert naar eigen kunnen een bijdrage. Hoe we ons doel gaan behalen, schrijven we op in een energie- en warmtevisie. Als de visies klaar zijn, gaan we kijken hoe we de visies moeten uitvoeren. We weten dan met welke forse CO2 besparingsprojecten we starten. Ook weten wij welke wijken het meest geschikt zijn om als eerste mee aan de slag te gaan om een wijkuitvoeringsplan voor te maken. Ondertussen willen wij huishoudens graag ondersteunen om energie te besparen en daarmee CO2- uitstoot te verminderen.

Ook zij werken aan de transitie

Er is een raadswerkgroep energietransitie die zich gezamenlijk inzet om te kijken hoe dit vorm krijgt. Zij zien erop toe dat de visie voor al haar inwoners, bedrijven en instellingen een logisch en uitvoerbaar verhaal wordt. Ook de samenleving komt in beweging, want Epe heeft al twee energiecoöperaties. Energie Coöperatie Epe en Coöperatie Duurzaam Gortel Niersen. Zij helpen inwoners met projecten om gebruik te kunnen maken van lokaal opgewekte zonne-energie.

Kijk voor de duurzaamheidsspecial in de gemeentewijzer van week 12. 

Pagina opties