Bezoek tot oktober de tentoonstelling over de grafheuvellijn

Dit item is verlopen op 20-10-2017.

In het prachtige landschap van de Veluwe liggen zo’n zevenhonderd grafheuvels. De vondsten die hier gedaan zijn, geven inzicht in het leven, de gebruiken en de rituelen van de prehistorische bewoners. Door een samenwerking tussen het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en de gemeente Epe zijn de vondsten tot oktober 2017 te bezichtigen op Kasteel Cannenburch in Vaassen. Inclusief een aantal particuliere vondsten die normaal niet zichtbaar zijn voor het publiek.

De bijzondere en unieke verhalen die de archeologische vondsten uit de grafheuvels op de Veluwe vertellen, zijn samengebracht in deze tentoonstelling die loopt tot en met oktober 2017.

  • Tijd en locatie: woensdag t/m zondag tussen 11.00 uur - 17.00 uur. Bouwhuis van kasteel Cannenburch, M. van Rossumplein 4, 8171 EB Vaassen. Reserveren is niet nodig.
  • Entree: inclusief bij entreekaart voor Kasteel Cannenburch. Donateurs GLK, Museumkaarthouders en Rembrandtkaarthouders op vertoon van pas gratis toegang.

Epe, historisch centrum van de Veluwe

De gemeente Epe wil het cultuurhistorisch erfgoed binnen haar gemeentegrenzen beschermen, maar ook benutten. De grafheuvellijn Epe-Vaassen is daar een goed voorbeeld van. Grafheuvels zijn heuvels van plaggen en zand, die zijn gebouwd ter ere van een overledene. Sommige zijn wel 7000 jaar oud. In onze gemeente liggen zo’n 150 grafheuvels. Ongeveer 50 daarvan liggen in één rechte lijn tussen Vaassen en Epe. Vanaf de Nieuwe Steentijd (± 5300 tot 2000 voor Christus) tot aan het begin van onze jaartelling vormden deze heuvels de laatste rustplaats voor de prehistorische bewoners van Epe. De meeste grafheuvels in onze gemeente zijn nog intact.

Heksen en spoken

Na de kerstening (bekering tot het Christendom) van deze omgeving (± 700 na Christus) werden de grafheuvels het onderwerp in sagen en legenden. De heuvels lagen buiten de overzichtelijke en vertrouwde nederzetting die de bewoners zelf hadden ingericht, op de overgang naar de uitgestrekte heidegronden en bossen. De scheidslijn tussen de wereld van de levenden en die van de doden was hier dun. Rond de heuvels ontstonden allerlei verhalen over kabouters, heksen en spoken.

De Galgenberg

In de Middeleeuwen kregen de grafheuvels een nog onheilspellender betekenis. Sommige grafheuvels werden toen de plek waar misdadigers werden terechtgesteld. Zo werd op De Galgenberg bij Niersen, voorheen een grafheuvel, een galg opgericht waar veroordeelde criminelen op werden gehangen. De lichamen bleven hangen en moesten reizigers duidelijk maken dat men in Epe het recht serieus nam. Na de Middeleeuwen raakte men meer geïnteresseerd in de historie van de grafheuvels. In de beginjaren van de archeologie zijn grafheuvels veelvuldig opgegraven. Toen grafheuvels in 1970 een officiële status als archeologisch monument kregen, kwam aan de opgravingen een einde.

Pagina opties