Bestrijding eikenprocessierups

Dit item is verlopen op 21-06-2018.

De eikenprocessierups komt voor in eikenbomen en is de rups van een nachtvlinder. Komt u in contact met de microscopisch kleine, pijlvormige brandhaartjes van deze eikenprocessierups? Dan kunnen klachten ontstaan als jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.

Om de overlast van de eikenprocessierups zo veel mogelijk te beperken, bestrijdt de gemeente daarom deze rupsen. Preventief en actief.

Preventieve bestrijding eikenprocessierups

Op het moment dat de bladontwikkeling van de boom en de rups in volle gang is, starten we (rond) mei met het bespuiten van bomen in gebieden waarin de meeste overlast wordt verwacht. Dit doen we 24 uur per dag en met een biologisch bestrijdingsmiddel. Alleen de rupsen worden hiermee gedood.

Actieve bestrijding eikenprocessierups

Op de locaties waar niet gespoten wordt en later toch overlast ontstaat, bestrijden we de rups door deze weg te zuigen. Dat is waar we op dit moment mee bezig zijn. Deze actieve bestrijding gebeurt op plaatsen waar de plaagdruk hoog is en waar mensen het risico lopen met de rups in contact te komen.

Eikenprocessierups bij u in de buurt?

Heeft u last van eikenprocessierupsen in een gemeentelijke boom bij u in de buurt? Meld dit dan bij de gemeente. Gaat het om een particuliere boom? Dan bent u als eigenaar zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van deze eikenprocessierups.

Eikenprocessierups melden

Contact opnemen met de gemeente

Pagina opties