Bestemmingsplan Buitengebied Epe grotendeels onherroepelijk

Dit item is verlopen op 22-06-2018.

De gemeenteraad heeft op 23 maart 2017 het bestemmingsplan Buitengebied Epe vastgesteld. Dit bestemmingsplan betreft, met ca. 14.000 hectare plangebied, het grootste gedeelte van het grondgebied van de gemeente Epe. In totaal gaat het bestemmingsplan over zo’n 2.700 adressen. In dit plan zijn de ruimtelijke kaders voor de komende jaren vastgelegd. Het bestemmingsplan Buitengebied is dan ook een belangrijk plan voor de gemeente en haar inwoners.

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan zijn 21 beroepschriften bij de Raad van State ingediend. Op 6 juni 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over deze beroepschriften. De gemeente is daarbij voor een groot deel in het gelijk gesteld. Daarmee is het overgrote deel van het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Op slechts enkele punten zal de gemeente een nieuwe afweging moeten maken. De gemeente heeft hiervoor 26 weken de tijd gekregen. De komende periode onderzoekt de gemeente hoe deze aanpassingen, die betrekking hebben op 6 recreatiewoningen, 1 bedrijfswoning, een spuitvrije zone van 50 m naast een woning in Oene en 2 recreatieparken, vorm moeten krijgen. De raad zal hier in het najaar een besluit over nemen.

De gemeente is tevreden met het resultaat. Dit biedt helderheid en rechtszekerheid voor haar inwoners. De gemeente heeft nu voor het grootste gedeelte van haar grondgebied een actueel, toekomstgericht en onherroepelijk bestemmingsplan.

Pagina opties