Bedrijventerrein Eekterveld: van energieverbruiker naar energieleverancier (10-09-2020)

Stel dat je met de restwarmte uit jouw bedrijf via een warmtenet een woonwijk kunt verwarmen? Dat je alle energie kunt opwekken die je nodig hebt? Of zelfs energie over houdt? Interessante vragen. Want op zo’n manier draag je bij aan een betere wereld en voldoe je aan jouw maatschappelijke verantwoordelijkheid. Helaas is het nog niet zo simpel.

Het E-team, de aanjagers

Om antwoord te krijgen op deze vragen, werkt het platform On-E-Target samen met de gemeente Epe en belanghebbenden. Dit doen zij vanuit een E-team (energie team). Het E-team bestaat uit de bedrijven QolorTech en TLS, het platform On-E-Target, de gemeente Epe, OostNL en de Omgevingsdienst. Samen brengen ze in beeld hoeveel warmte er door de bedrijven geproduceerd en opgewekt wordt. Het afgelopen jaar is bij ongeveer veertig bedrijven op Eekterveld een eerste energiescan uitgevoerd. Deze veertig bedrijven zijn samen verantwoordelijk voor maar liefst 70 procent van het energieverbruik op het bedrijventerrein. 

Diepteanalyse

Met deze informatie start nu de diepteanalyse die ingaat op de processen binnen de bedrijven. Per bedrijf wordt bekeken wanneer ze het meeste energie gebruiken en hoe ze dit kunnen opwekken. En hoe warmte en kou opgeslagen kunnen worden. Deze diepteanalyse moet voor elke ondernemer op het terrein laten zien wat ze kunnen doen aan energiebesparing. Maar ook wanneer en hoeveel energie er onderling uitgewisseld kan worden. En wat er overblijft voor de levering aan het elektriciteitsnetwerk.

Intentieverklaring

Er is veel openbare data beschikbaar die al een ruw beeld geeft van hoeveel energie er nodig is en wat de potentie is voor bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak van de bedrijven. De diepteanalyse geeft informatie die nodig is voor het maken van een plan voor zowel de individuele ondernemer als het collectieve bedrijventerrein. Al tien ondernemers op het Eekterveld hebben een intentieverklaring getekend voor het aanleveren van de benodigde gegevens voor de diepteanalyse.

Duurzaamheidsplan

Aan het einde van dit jaar is er een duurzaamheidsplan. En weten we of en hoeveel huishoudens de bedrijven kunnen voorzien van warmte. We weten nu nog niet precies hoe het resultaat eruit gaat zien. Het streven is wel duidelijk: een energiepositief Eekterveld! Intussen heeft een aantal bedrijven een eerste stap gezet naar een duurzamer bedrijventerrein. TLS heeft zonnepanelen op het dak en de andere bedrijven die de intentieverklaring hebben getekend krijgen een SDE+ subsidie. Dit is een regeling voor bedrijven die zelf energie leveren aan het net via zonnepanelen, maar op een ander tijdstip energie afnemen van datzelfde net. Vanaf 24 november kunnen bedrijven SDE++ aanvragen. Dit is een uitgebreidere regeling om de productie van hernieuwbare energie te stimuleren.

Schaalvoordeel

Met het platform On-E-Target hebben we de kennis in huis gehaald om een goed duurzaamheidsplan te maken. De deelnemers en gemeente zijn enthousiast over de route en steunen het proces waar dat nodig is. “Het plan valt of staat met deelname, er is een kritische groep aanwezig om verder te gaan, maar de realisatie komt dichterbij als meer bedrijven deze kans pakken”, aldus Peter van Tuijl die namens het platform deelneemt aan het E-team. Schaalvoordeel is te behalen, dus meld jouw bedrijf nu aan voor de diepteanalyse via aanmelden@wm3.energy.

Pagina opties