Bedrijventerrein Eekterveld gaat voor Energieneutraal

Dit item is verlopen op 10-05-2019.

Hoe kunnen we op het bedrijventerrein Eekterveld energieneutraal worden? Wat kunnen we doen aan energiebesparing, -opwekking en –opslag? Om deze vragen te beantwoorden en om te zetten in daden is donderdag 28 maart het Collectief Energieplan gepresenteerd aan ondernemers op het bedrijventerrein Eekterveld. De bijeenkomst was de aftrap. Een eerste verkenning van wat er mogelijk is.

Wethouder Erik Visser is trots op dit initiatief: “Dit project vloeit voort uit de ondertekening van het convenant Verduurzamen bedrijventerrein. De gemeente Epe is een prachtige plek om te wonen, werken en te recreëren. Gezien de ligging in de oksel van de A50 is het gebied ook onderdeel van een economische regio. Dit project versterkt de positie van Eekterveld en kan een prachtig voorbeeld zijn voor andere bedrijventerreinen in de regio. Deelname aan het project levert vele voordelen, zowel financieel, verbetering van het maatschappelijk ondernemerschap, CO2 reductie en een verbeterd aanzien en concurrentiepositie van Eekterveld!”

Collectief verduurzamen

Mike Tijdink van het bestuur van de Industriekring Eekterveld en trekker van het project geeft aan: “We willen als eerste in de Cleantech Regio starten met het collectief verduurzamen van het gehele bedrijventerrein. Dit doen we in samenwerking met de gemeente Epe en Provincie Gelderland en onder begeleiding van stichting BE +. Met slimme investeringen kan er verduurzaamd worden zonder inbreng van eigen geld. Ook leveren we op deze manier een mooie bijdrage aan een schone toekomst voor de generatie na ons. Dit project biedt de kans om samen iets moois neer te zetten dat ook nog eens geld oplevert. Een mooie kans die we nu moeten benutten!” Stichting BE+ staat voor bedrijventerreinen Energiepostitief en bestaat uit de bedrijven TNO, WM3 Energy, SKBN en Oost NL en Kortman DGO. De Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) is ook bij het project betrokken en bedrijven die aan het project meedoen krijgen tijdens de duur van het project geen controles vanuit de OVIJ. De Omgevingsdienst gaat er namelijk vanuit dat deze bedrijven de verplichte maatregelen nemen.

Gratis energiescans

In november 2018 is het initiatief om het terrein te verduurzamen verteld aan de ondernemers op het bedrijventerrein. Belangrijk uitgangspunt hierbij was om allereerst het energieverbruik van het Eekterveld in beeld te hebben. Om dit te realiseren konden bedrijven zich aanmelden voor een gratis energiescan. Ruim 40 bedrijven hebben zich voor deze scan aangemeld. Het bedrijf WM3 heeft de scans uitgevoerd met als resultaat dat nu ruim 70% van het energieverbruik van Eekterveld in beeld is gebracht. Deze gegevens zijn meegenomen in het collectief energieplan. Peter van Tuijl van WM3 zegt hierover: “Alle bedrijven die een energiescan door ons hebben laten uitvoeren, bezoeken we vanaf volgende week om de individuele resultaten door te nemen en te bespreken wat de individuele en collectieve mogelijkheden zijn.”

Vervolgstappen

Alle bedrijven op het industrieterrein Eekterveld worden persoonlijk benaderd om dieper in te gaan op de uitkomsten van het collectief energieplan en gevraagd om mee te denken in de vervolgstappen om te komen tot een duurzaam Eekterveld. In mei dit jaar wordt een vervolgbijeenkomst gepland met geïnteresseerde ondernemers.

Pagina opties