Archeologie bij werkzaamheden Grote Kerk Vaassen (16-07-2019)

Dit item is verlopen op 19-08-2019.

De afgelopen weken hebben de nutsbedrijven kabelwerkzaamheden uitgevoerd op het Marktplein en in de Torenstraat in Vaassen. Na de bouwvakantie worden deze werkzaamheden weer verder opgepakt.

Archeologie

Tijdens de kabelwerkzaamheden worden er smalle sleuven gegraven in de grond. Dit gebeurt onder archeologische begeleiding. In 2018 is er voor de herinrichting van het centrumplan Vaassen archeologisch vooronderzoek gedaan rond de Grote Kerk in Vaassen. Daarbij zijn menselijke botresten en intacte graven gevonden. De begraafplaats rond de kerk is tot 1829 in gebruik geweest. Daarna werd het verboden om in het centrum te begraven.

Wethouder Robert Scholten: “We weten uit dit vooronderzoek dat we tijdens de werkzaamheden rondom de kerk oude graven en botresten tegenkomen. We willen hier zo respectvol en zorgvuldig mogelijk mee omgaan. Niet alleen omdat we hiertoe door de wet verplicht zijn, maar ook omdat we dit zelf belangrijk vinden. Daarom is er bij deze werkzaamheden altijd een archeoloog ter plaatse aanwezig. Die kan direct beoordelen of de werkzaamheden even stilgelegd moeten worden, om verder onderzoek te doen. En om de eventuele archeologische vondsten veilig te stellen.”

Op het moment dat er vondsten gedaan worden, gaat de archeoloog aan de slag om deze te onderzoeken, uit te graven en veilig te stellen. De archeoloog brengt alles in kaart wat er in de grond wordt aangetroffen. In het geval van botresten wordt geprobeerd om uit respect het hele skelet veilig te stellen. De vondsten worden verzameld en naar een speciaal regionaal depot gebracht.

Eerste vondsten gedaan

In de tweede week van juli zijn bij de kabelwerkzaamheden de eerste archeologische vondsten in de vorm van menselijke botresten en skeletten gedaan en veilig gesteld. Als de archeoloog bij de werkzaamheden na de (bouw)vakantie opnieuw vondsten doet, wordt er een moment georganiseerd waarbij de archeoloog een toelichting geeft voor geïnteresseerden. Houd hiervoor de website en sociale media (facebook en twitter) van de gemeente Epe in de gaten. Op deze website staan foto's van de vondsten In juli: https://www.van-brink.nl/2019/07/17/archeologie/.

Half augustus: voorbereidende werkzaamheden worden gestart

In de week van maandag 19 augustus worden de werkzaamheden in het centrum van Vaassen weer hervat. Dan wordt op enkele plaatsen het straatwerk opengebroken (zie kaart: te beginnen bij een stukje in vak 4A en een strook in 4B.1, voor de horeca langs) en worden een aantal bomen op het Marktplein gekapt (de bomen langs de kerk en voor de horeca).

Inloopavond woensdag 28 augustus

Woensdagavond 28 augustus is er weer een inloopavond over het Marktplein en de Torenstraat. Tussen 19:00 – 20:00 uur is iedereen welkom om binnen te lopen in het informatiekantoor aan de Jan Mulderstraat 14B. In de maanden juli en augustus is het informatiekantoor in de Jan Mulderstraat 14B gesloten.

Pagina opties