Agenda commissie voor de Bezwaarschiften donderdag 7 juli 2022 (30-06-2022)

Dit item is verlopen op 14-07-2022.

De commissie voor de Bezwaarschriften bekijkt het genomen besluit waartegen bezwaar is ingediend opnieuw en adviseert de gemeente hierover.

Agenda

Datum hoorzitting: 7 juli 2022
Plaats:                   Gemeentehuis Epe Kamer 103/104
Voorzitter:              de heer mr. ing. B. Brandenburg-Stroo  
Leden:                   de heer mr. R. Doorakkers en de heer drs. ing. R. Mensink  

 • 19:30 uur 
  Het bezwaar is gericht tegen de gedeeltelijk verleende omgevingsvergunning voor het kappen van bomen aan de Vuursteenweg in Epe
 • 20:00 uur 
  Het bezwaar is gericht tegen de weigering omgevingsvergunning voor het huisvesten van twee huishoudens in een bestaande woning d.m.v. woningsplitsing Eperweg in Oene. 
 • 20:30 uur 
  Het aanleggen van een recreatief fietspad aan de Kanaalweg in Epe. 
 • 21:00 uur 
  De bezwaren tegen het plaatsen van een schutting met geïntegreerde overkapping aan de Gortelseweg in Vaassen.

Openbare zitting
De hoorzitting is in principe openbaar. Omdat de ruimte in de zittingszaal beperkt is, zijn er slechts enkele plekken op de publieke tribune te vergeven. Dit kan betekenen dat de commissie het aantal personen dat aanwezig wil zijn in sommige gevallen moet beperken.

Wilt u als pers of als belangstellende de zitting bijwonen, dan stuurt u een verzoek naar gemeente@epe.nl. Daarin geeft u aan welke zitting u wilt bijwonen. Alleen als u per mail een toewijzing van uw verzoek hebt ontvangen van de commissie voor de Bezwaarschriften, kunt u de zitting bijwonen. 
 

Pagina opties