Agenda commissie voor de Bezwaarschiften donderdag 30 juni 2022 (22-06-2022)

Dit item is verlopen op 01-07-2022.

De commissie voor de Bezwaarschriften bekijkt het genomen besluit waartegen bezwaar is ingediend opnieuw en adviseert de gemeente hierover.

Agenda

Datum hoorzitting: 30 juni 2022
Plaats:                   Gemeentehuis Epe Kamer 103/104
Voorzitter:              de heer drs. ing. R. Mensink  
Leden:                   de heer mr. R. Doorakkers en mevrouw mr. W. Rosendaal

  • 19:15 uur Het bezwaar tegen het weigeren van een toestemming voor een uitweg aan de Maritzstraat in Vaassen
  • 19:45 uur De bezwaren tegen de bouw van een tijdelijke supermarkt aan de Pastoorsweg in Vaassen
  • 20:30 uur Het bezwaar tegen de een dwangsombesluit en een bestuursdwangbesluit vanwege bewoning op het camping De Hertenhof in Vaassen
  • 21:15 uur De bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor het vergroten van de opslagcapaciteit van gemengd puin binnen de inrichting aan de Hammerstraat in Epe

Openbare zitting
De hoorzitting is in principe openbaar. Omdat de ruimte in de zittingszaal beperkt is, zijn er slechts enkele plekken op de publieke tribune te vergeven. Dit kan betekenen dat de commissie het aantal personen dat aanwezig wil zijn in sommige gevallen moet beperken.

Wilt u als pers of als belangstellende de zitting bijwonen, dan stuurt u een verzoek naar gemeente@epe.nl. Daarin geeft u aan welke zitting u wilt bijwonen. Alleen als u per mail een toewijzing van uw verzoek hebt ontvangen van de commissie voor de Bezwaarschriften, kunt u de zitting bijwonen. 

Pagina opties