Advies inwoners over inzameling grondstoffen beschikbaar (18-09-2019)

Dit item is verlopen op 30-11-2019.

Voor de zomervakantie hebben wij onze inwoners gevraagd hoe we de doelstellingen voor afvalscheiding en –vermindering gezamenlijk kunnen behalen. Deze adviezen en tips van inwoners zijn verwerkt in een adviesrapport. Dit rapport wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe grondstoffenbeleid. Wij willen de betrokken inwoners allereerst hartelijk bedanken voor hun input.

Lees of download Rapport Bewonersadvies grondstoffenbeleid gemeente Epe

Hoe nu verder?

Het nieuwe grondstoffenbeleid zal eind 2019 gereed zijn. Daar zullen wij tijdig over communiceren via onze kanalen. Er komen voor inwoners verschillende momenten om hun mening te geven over dit nieuwe grondstoffenbeleid.

Hoe kwam dit advies tot stand?

Een serie huiskamergesprekken en vier bespreekavonden over het grondstoffenbeleid en de inzameling van afval heeft een groot aantal adviezen en tips opgeleverd. De meeste inwoners van de dorpen en het buitengebied van Epe, Emst, Oene en Vaassen vinden afval scheiden een goede zaak en zijn het eens met de doelstellingen om de hoeveelheid restafval snel te verminderen naar 75 kg per inwoner en het scheiden van 75% van de afvalstromen. Inwoners willen graag meewerken maar vragen om goede voorlichting over het scheiden van afval, het stapsgewijs veranderen van de service en aandacht voor maatwerk. De inwoners waardeerden de open houding van de gemeente, de inzet van raadsleden bij de gesprekken en de ruimte die werd gegeven voor ieders mening.

In een nieuw systeem zou volgens de inwoners best een prijsprikkel aanwezig mogen zijn. Wie wat meer moeite doet om goed te scheiden en het kleinere restant naar een ondergrondse container te brengen zou zo een lagere rekening kunnen krijgen, dan wanneer vaak de grijze container aan huis geleegd wordt. Daarbij zou ook best wat gevarieerd kunnen worden in het aantal weken tussen de ophaalrondes van GFT (vaker wanneer er veel tuinonderhoud is) en restafval (minder vaak dan voorheen). Conclusie: geen al te grote veranderstappen ineens, service wordt op prijs gesteld en het is niet raar om daar extra voor te betalen. 

Pagina opties