Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen verstuurd

De aanslagbiljetten voor de gemeentebelastingen zijn verstuurd. En bent u aangesloten op MijnOverheid? Dan heeft u dit biljet al een dag eerder in uw digitale inbox ontvangen. Belastingcentrum Tribuut int deze belastingen voor een aantal gemeenten, waaronder Epe. Ook ontvangt u via Tribuut informatie over de waardering van onroerende zaken volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Bezwaar?

Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand? Neem dan contact op met Tribuut. Tribuut vindt het belangrijk dat uw aanslag klopt. En we kijken graag met u mee als u van mening bent dat de gegevens die u ontving niet juist zijn. Als uw woning of bedrijfspand niet goed is getaxeerd dan passen taxateurs het bedrag voor u aan. Dit kost u geen geld. Bezwaar aantekenen is dan niet meer nodig.

Diverse WOZ-bureaus e-mailen en adverteren dat zij namens u ‘gratis’ bezwaar kunnen aantekenen tegen een vastgestelde waarde. Daarbij wordt vaak gewerkt op basis van het principe  ‘no cure no pay’. Tribuut attendeert er op dat dit mooi klinkt, maar dat deze bureaus in werkelijkheid voor elk toegekend bezwaar circa 800 euro proceskostenvergoeding ontvangen. Dit is namelijk wettelijk zo geregeld.

Antwoorden

Deze kosten worden door de gemeente betaald. U betaalt hier als inwoner uiteindelijk aan mee via de gemeentelijke belastingen. Van een kosteloos bezwaar indienen is dus geen sprake. Neem daarom met vragen of twijfels over uw aanslagbiljet eerst contact op met Tribuut. Omdat sommige vragen vaak worden gesteld heeft Tribuut die op de eigen website geplaatst met de antwoorden. U kunt dus ook eerst www.tribuut.nl raadplegen voordat u gaat bellen of mailen.

Kwijtschelding

Ontvangt u een bijstandsuitkering of moet u anderszins rondkomen van een minimum inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Meer informatie over de voorwaarden voor kwijtschelding treft u aan op de website van Tribuut onder het kopje Kwijtschelding.

Bereikbaar

Tribuut is van maandag tot en met donderdag van 08:30 – 17:00 uur en op vrijdag van 08:30 – 12:30 uur telefonisch bereikbaar op 055 580 22 22. Mails met vragen of opmerkingen kunnen verstuurd worden naar info@tribuut.nl.

Pagina opties