Aan de slag met de Economische Visie! (06-05-2021)

Dit item is verlopen op 26-05-2021.

Doe mee met het Werkatelier op woensdag 26 mei voor ondernemers en andere professionals

Bent u ondernemer of vanuit uw vakgebied betrokken bij het economisch beleid van de gemeente Epe? Dan nodigen wij u uit om het ‘creatieve werkatelier’ bij te wonen. Op die manier kunt u een bijdrage leveren aan de economische toekomst van Epe! Om de koers voor de komende jaren te bepalen, stellen wij een nieuw actieprogramma op. Dit doen wij graag samen met onze partners.

Het werkatelier vindt in digitale vorm plaats op woensdag 26 mei van 19.00 tot 21.00 uur. Digitale ‘inloop’ is vanaf 18.45 uur.

De Economische Visie

De gemeenteraad heeft in 2016 de Economische Visie vastgesteld: ‘Epe, vitaal, slim en uitnodigend’. Daarin streven wij naar een sterk en duurzaam economisch klimaat en een hechte samenwerking. We werken graag samen met het bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties op lokaal en regionaal niveau. De visie geeft door concrete beleidsuitspraken en acties richting aan de economische (door)ontwikkeling van de gemeente Epe. Gekozen is om te werken met drie labels. Op hoofdlijnen zijn dat: vitaal, slim en uitnodigend. Voor deze labels is beschreven hoe de gemeente Epe er in 2025 uit kan zien.

Nieuw actieprogramma

Om het gewenste toekomstbeeld te bereiken, is het tijd voor een nieuw actieprogramma. Dat programma bevat concrete acties die hier aan bijdragen. In het actieprogramma is ook een belangrijke rol weggelegd voor onze partners. Denk aan ondernemers, onderwijs, (maatschappelijke) instellingen en de Cleantech Regio.

Hoe geven we het actieprogramma vorm?

Onder de naam ‘creatief werkatelier’ gaan wij in vijf werkgroepen aan de slag. Bureau Panteia begeleidt het proces. Elke werkgroep buigt zich over een thema. Bij elke werkgroep staat deze vraag centraal: wat creëert meerwaarde voor Epe?. De vijf thema's zijn:

  • vitale centra
  • toekomstbestendige bedrijventerreinen
  • recreatie en toerisme
  • arbeidsmarkt en onderwijs
  • agrarische sector

Per thema bekijken we of er koppelkansen zijn op het gebied van energie en circulariteit. Ook besteden we specifiek aandacht aan de gevolgen van corona: wat is het effect voor de korte en lange termijn? En hoe gaan we hiermee om en wat doen we daar aan?

Aanmelden en voorkeur voor thema doorgeven

Vanwege de voorbereidingen voor de bijeenkomst verzoeken wij u vriendelijk om u uiterlijk 16 mei aan te melden via mail. Vermeld in de mail ook naar welke thema’s uw eerste en tweede voorkeur uitgaan. Bij de groepsindeling houden wij zo veel mogelijk rekening met uw voorkeur.

Meer weten?

Wilt u informatie over deze uitnodiging, het aanmelden of de ontwikkeling van de actieprogramma? Neem dan contact op met Herman Naijen via telefoonnummer 14 0578 of mail.

Pagina opties