28 en 29 september raadscommissievergaderingen (21-09-2022)

Woensdag 28 en donderdag 29 september worden raadscommissievergaderingen gehouden over onder andere ‘Consultatie huisvesting statushouders en andere doelgroepen’, haalbaarheid woningbouw bij ’t Slath en subsidiebeleid.

Woensdag 28 september extra raadscommissievergadering 

Op woensdag 28 september wordt een extra raadscommissievergadering gehouden over het agendapunt “Consultatie huisvesting statushouders en andere doelgroepen”. De raad neemt geen besluit over dit onderwerp, maar geeft input aan het college mee. Tijdens het informele gedeelte van de commissievergaderingen (van 19.00 tot 19.30 uur) is er een half uur de tijd om in gesprek met de raad te gaan over de huisvesting, voordat het formele gedeelte van de commissievergadering om 19.30 uur begint. Inspreken in de commissie is ook mogelijk. Stuur zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voordat de vergadering begint, een mail naar griffie@epe.nl om u aan te melden. Bij het inspreken krijgt u vijf minuten de gelegenheid om uw standpunt naar voren te brengen. De raadsleden kunnen vervolgens vragen stellen.

Mocht u niet willen inspreken, dat is het ook mogelijk om uw bijdrage aan de griffie te mailen. Wij zorgen er dan voor dat de informatie voor de vergadering bij de raadsleden en fractievolgers terecht komt.

Donderdag 29 september 

Donderdag 29 september zijn er ook commissievergaderingen, onder andere over de haalbaarheid van woningbouw bij ’t Slath en de herijking van het subsidiebeleid

Hier staat uitgelegd hoe het inspreken werkt. Iedereen is van harte welkom.

Pagina opties