20 nieuwe Startersleningen beschikbaar

Dit item is verlopen op 20-12-2017.

Gemeente Epe wil haar jongere inwoners graag in de gemeente houden. Betaalbaar wonen is dan een voorwaarde. Een Starterslening geeft jongeren een steuntje in de rug bij de aankoop van hun eerste woning.

Zo werkt de Starterslening
De gemeente Epe heeft op dit moment 20 Startersleningen beschikbaar voor degenen die hier voor het eerst een woning willen kopen. De Starterslening is een steuntje in de rug voor starters op de koopwoningmarkt. De Starterslening is een aanvullende lening bovenop de gewone (eerste) hypotheek. Deze aanvullende lening maakt het net iets makkelijker om een eerste koopwoning te kopen.

Een Starterslening vraag je aan bij de gemeente

Bekijk de informatie op www.epe.nl. Vraag daarna een aanvraagformulier aan bij de gemeente Epe en vul het in. Stuur het ingevulde formulier naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Zij zorgen voor de financiële afhandeling van de aanvraag.

Voorwaarden voor een Starterslening zijn o.a.:
- de aanvrager mag niet ouder zijn dan 35 jaar;
- de verwervingskosten van de koopwoning bedragen maximaal € 225.000,-; De verwervingskosten bestaan uit de koopsom van de woning vermeerderd met eventuele verbeterkosten/meerwerk tot een bedrag van maximaal € 10.000,-;
- De Starterslening bedraagt maximaal 10% van de verwervingskosten en bedraagt maximaal
€ 20.000,-;
- Op het moment dat er geen budget meer is, worden er geen leningen meer verstrekt.

Op www.svn.nl staan alle voorwaarden en rekenvoorbeelden.

Pagina opties