20 februari: debat over duurzaamheid

Dit item is verlopen op 21-02-2018.

Duurzaamheid is één van de belangrijkste thema’s voor de komende jaren. Weet u al welke politieke partij uw stem krijgt en wat zij willen op het gebied van duurzaamheid? Op dinsdag 20 februari is er in het gemeentehuis in Epe een verkiezingsdebat over hoe we in onze gemeente de overgang van fossiele naar duurzame energie vorm kunnen geven. Oftewel: hoe kunnen we met elkaar ervoor zorgen dat we overstappen op duurzame energie zoals bijvoorbeeld zonne- en windenergie in plaats van gas en olie.

Lijsttrekkers van de politieke partijen debatteren aan de hand van een aantal dilemma’s waarmee we in de gemeente Epe te maken hebben of krijgen. Helga van Leur leidt het debat. Aanmelden is niet nodig.

Datum: dinsdag 20 februari
Plaats: gemeentehuis Epe
Inloop en koffie: 19:00 - 19:30 uur
Debat: 19:30 - 21:00 uur

Grote veranderingen op komst

Met de uitvoering van het Klimaatakkoord staan we aan de vooravond van een grote verandering in ons energie- en grondstoffengebruik. In het Klimaatakkoord hebben heel veel landen wereldwijd afgesproken om de opwarming van de aarde niet boven de 2 graden Celsius te laten komen. Deze wereldwijde afspraak is nodig om onze aarde te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dit betekent dat we volledig moeten omschakelen van fossiele brandstoffen en grondstoffen naar het gebruik van duurzame energie en grondstoffen die hergebruikt kunnen worden.

De wereld versus gemeente Epe

Ook voor de gemeente Epe betekent dit een grote opgave voor de komende jaren. Die opgave ligt  zowel bij inwoners als bij bedrijven en de gemeente. We moeten gezamenlijk bekijken hoe we deze opgave realiseren. Daarbij spelen de volgende vragen, die ook bij het debat aan de orde komen:

  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in onze woon- en leefomgeving overstappen naar duurzame energie?
  • Hoe gaan we om met de benodigde grootschalige duurzame opwekking zoals windturbines en velden met zonnepanelen?
  • Hoe richten we onze openbare ruimte in als we alleen nog maar elektrische auto’s hebben en zoveel mogelijk op de fiets gaan?
  • Hoe verminderen we onze hoeveelheid restafval en hoe maken we van afval grondstof?

De gemeente Epe is onderdeel van de Regio Stedendriehoek/Cleantech Regio. Het doel van de Cleantech Regio is om samen met gemeenten, ondernemers en onderwijs koers te zetten naar een schone toekomst. Op 20, 21 en 24 april host de gemeente Epe samen met de gemeente Voorst het evenement Cleantech Tomorrow. Ook voor u! Meer informatie volgt binnenkort op www.cleantechtomorrow.nl

Pagina opties