18 enthousiaste nieuwkomers ondertekenen participatieverklaring

Dit item is verlopen op 10-11-2018.

Vrijdag 2 november ondertekenden 18 enthousiaste nieuwkomers (mensen met een verblijfsvergunning) de participatieverklaring. Zij komen uit Oeganda, Syrië, Afghanistan, Congo, Sierra Leone, Rusland en Israël. In deze participatieverklaring geven ze aan kennis te nemen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving en deze te zullen respecteren. Het gaat om waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.  De nieuwkomers laten hiermee ook hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving zien en hun bereidheid om daar actief aan bij te dragen. Betrokkenheid door het snel vinden van een baan, de taal te leren of vrijwilliger te worden. De ondertekening van de verklaring is een onderdeel van hun inburgeringsexamen en sinds 2016 verplicht.

Wethouder Jan Aalbers sprak ze toe en benadrukte dat de Nederlandse taal leren echt belangrijk is. “Dit is belangrijk voor je werk, je leven in de buurt en voor op de school waar jezelf of je kinderen naartoe gaan.” De wethouder gaf verder aan dat je bijvoorbeeld bij een potje voetbal dan ook begrijpt wat ze bedoelen bij ‘tikkie terug’. Daar werd erg om gelachen en het moest zelfs aan de tolk voorgedaan worden.

Pagina opties