Klankbordgroep_Toekomstbestendige maatschappelijke accommodaties

Klankbordgroep

Voor dit project is er een klankbordgroep samengesteld. De klankbordgroep bestaat uit een brede vertegenwoordiging van verschillende organisaties die ons adviseren vanuit hun kennis van de lokale situatie. Het zijn vertegenwoordigers van gebruikers van de bestaande accommodaties en van dorps- en belangenverenigingen uit de diverse dorpen en buurtschappen.

Samen met de klankbordgroep bespreken wij de opbrengsten van verschillende fases in dit project. Binnen de fase ‘spiegel’ is de huidige situatie in kaart gebracht en stellen wij deze waar nodig bij. Vervolgens gaan we in de fase ‘horizon’ in gesprek met inwoners en stakeholders om input te halen voor een strategische visie. Kort uitgelegd beschrijven we hierin de doelstellingen voor de komende jaren. We organiseren bijeenkomsten waarbij iedereen die dat wilt zijn of haar inbreng kan leveren.

Wanneer de fase ‘horizon’ is vastgesteld gaan we in de fase ‘inzicht & verbinding’ verder in gesprek met inwoners en stakeholders. Samen met deze groep brengen we de consequenties op hoofdlijnen in kaart. Voor het participatietraject hanteren we de participatieladder van de gemeente Epe (trede 3*).   

Wilt u meer weten over het project ‘Visie op toekomstbestendige maatschappelijke accommodaties’? Of wilt u mee participeren in deze klankbordgroep? Stuurt u dan een mail naar gemeente@epe.nl ter attentie van Jonas Grütters.

*Trede 3 betekent dat u samen met andere inwoners de gemeente adviseert. Dit advies speelt een volwaardige rol. Zo moet de projectgroep verantwoorden waarom er wel of niet gekozen wordt om dit advies over te nemen.

Resultaten klankbordgroep fase 'Horizon' Toekomstbestendige Maatschappelijke Accommodaties

Bijeenkomst klankbordgroep fase 'Horizon' Toekomstbestendige Maatschappelijke Accommodaties

Resultaten klankbordgroep, fase 'Spiegel' Toekomstbestendige Maatschappelijke Accommodaties

Pagina opties