Kinderopvang_corona

Kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar is vanaf 11 mei weer volledig geopend. Ook de BSO (buitenschoolse opvang) is weer geopend, maar: kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben met de BSO mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan. Dit is dus aangepast volgens het ritme van school. Op andere dagen mogen zij niet naar de BSO.

Vanaf 8 juni is de BSO weer open en kunnen kinderen op alle dagen komen, waarop zij een contract hebben met de BSO. Het basisonderwijs is vanaf dan namelijk weer iedere dag open voor alle kinderen.

Landelijke regels

Informatie over de invloed van de corona-maatregelen op de kinderopvang. U gaat naar de website van de Rijksoverheid.

Naar Rijksoverheid - gevolgen kinderopvang corona

Protocol kinderopvang

Uitwerking en uitvoering op basis van protocol van iedere locatie kinderopvang. Dit is maatwerk. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de locatie kinderopvang.

Naar protocol kinderopvang

Pagina opties