Inwoners gemeente Epe_corona

Afspraak maken

Icon

Het gemeentehuis blijft vanwege de coronamaatregelen voorlopig alleen toegankelijk op afspraak. U kunt deze afspraak digitaal inplannen. 

Naar nieuwsbericht dienstverlening gemeente

Raadsbrief

Icon

Iedere maand informeert de burgemeester de raadsleden over de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in de gemeente Epe. 

Naar raadsbrief

Activiteiten raad

Icon

De gemeenteraad vergadert digitaal. U kunt de vergadering online volgen. 

Naar raadsvergaderingen en -commissies

Coronamonitor

De coronamonitor geeft inzicht in de relevante ontwikkelingen van corona op de samenleving en het gemeentelijk handelen. 

Naar coronamonitor

Bij wie kan ik terecht

Icon

Informatie over wie u in welke situatie moet bellen. 

Naar Bij wie kan ik terecht

Coronadashboard

Icon

Laatste ontwikkelingen coronavirus Nederland en per gemeente. U gaat naar de website van de Rijksoverheid. 

Naar coronadashboard

Pagina opties