Inwonerparticipatie - werkwijze: participatieladder

Inwonerparticipatie - Participatieladder. Uitleg hierover in tekst.
  • De gemeente Epe maakt gebruik van de participatieladder bij inwonerparticipatie.
  • De participatieladder kent verschillende treden; hoe hoger op de ladder, hoe groter de invloed van onze inwoners op de ontwikkeling van beleid.

De vijf treden op de participatieladder van de gemeente Epe:

Trede 1: Informeren

De gemeente voert zelfstandig beleid en verschaft informatie. Inwoners kunnen vragen stellen, de gemeente vraagt niet om een mening.

Trede 2: Raadplegen

De gemeente wil graag de mening horen van de doelgroep over een concreet voorstel. De gemeente houdt hier zoveel mogelijk rekening mee, maar het is niet verplicht.

Trede 3: Adviseren

De gemeente vraagt de doelgroep te adviseren. Dit advies speelt een volwaardige rol. Het bestuur moet beargumenteren waarom advies wel of niet overgenomen wordt.

Trede 4: Coproduceren

De gemeente werkt op basis van gelijkwaardigheid met andere partijen samen. De gemeenteraad kan nog anders beslissen.

Trede 5: Meebeslissen

De gemeente laat het maken van keuzes - binnen gestelde kaders- over aan betrokken partners. Ambtenaren hebben adviserende rol.

Pagina opties