Hertenkamp_Wat is er tot nu toe gebeurd

Het Hertenkamp is prachtig gelegen in de bossen van Epe aan de Dellenweg en de nabijgelegen infiltratievijver, inclusief het voormalige pompgebouw van Vitens. Ook in de toekomst wil de gemeente dat deze locaties een mooie plek blijven voor inwoners en bezoekers van onze gemeente. Daarom wil de gemeente Epe aan de slag met nieuwe plannen voor dit gebied.

2019

In juni 2019 is de gemeente daarom in 2019 op zoek gegaan naar ideeën en initiatieven voor het Hertenkamp. Inwoners, ondernemers en andere initiatiefnemers zijn uitgenodigd om hun ideeën te geven over dit totale dagrecreatiegebied. De gemeente Epe gaf aan op zoek te zijn naar ideeën en initiatieven voor het Hertenkamp en de Nieuwe Vijver, aan de Dellenweg in Epe. Aan deze oproep is gehoor gegeven door inwoners, ondernemers en andere initiatiefnemers.

De plannen voor dit totale dagrecreatiegebied moesten voldoen aan meerdere uitgangspunten: samenhangen met elkaar, passen bij het toeristische profiel van de gemeente Epe en aansluiten bij hoe de locaties nu gebruikt worden. De landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden van het gebied dienden gerespecteerd te worden.

Klankbordgroep

Alle ingestuurde ideeën en initiatieven zijn voorgelegd aan een speciale klankbordgroep (zie proces). De ingediende ideeën zijn doorgegeven aan vijf initiatiefnemers. Zij hebben ruwe schetsen uitgewerkt. Alle initiatiefnemers zijn geïnformeerd over de vervolgstappen in het proces. De initiatiefnemers hebben hun ideeën verder uitgewerkt. Het resultaat daarvan is gepresenteerd aan de klankbordgroep in november 2019. Tijdens deze bijeenkomst hebben de leden van de klankbordgroep en de gemeente drie initiatieven aangewezen die kansrijk zijn voor deze locatie.

2020 

Over deze drie initiatieven konden alle inwoners hun in februari 2020 voorkeur uitspreken via een poll op de website. Over het daaruit voorvloeiende voorkeursplan heeft het college van B&W een besluit genomen in maart 2020. Het 'winnende' idee is ingediend door Episch Centrum. Hun ontwikkelplan sloot het beste aan bij de toetsingscriteria en belangen van de omwonenden, belangenorganisaties en de gemeenschap. Een raadpleging onder de inwoners van Epe bevestigde dat beeld. Vervolgens is Episch Centrum, in overleg met de gemeente, aan de slag gegaan met het ontwikkelplan.

2021

Sinds het besluit van het college van B&W in maart 2020 is het Episch Centrum aan zet. De definitieve uitwerking wordt in het voorjaar van 2021 verwacht.

Pagina opties