Hertenkamp_proces

Het Hertenkamp is prachtig gelegen in de bossen aan de Dellenweg in Epe. Vooral tijdens weekenden en vakanties komen er veel bezoekers op af om de herten en andere dieren te zien en te voeren. Het gebied bij het Hertenkamp is een goed startpunt voor wandelingen door de bossen en over de heide. Dichtbij, aan de overkant van de weg, verscholen achter een houtwal, ligt een voormalige infiltratievijver met pompgebouw en een zandophoging waar bezoekers nu wandelen, spelen en sporten.

Gezocht: nieuwe ideeën 

Ook in de toekomst wil de gemeente dat deze locaties een mooie plek blijven voor inwoners en bezoekers van onze gemeente. Daarom wil de gemeente Epe aan de slag met nieuwe plannen voor dit gebied. De gemeente is daarom in 2019 op zoek gegaan naar ideeën en initiatieven voor het Hertenkamp aan de Dellenweg en de nabijgelegen infiltratievijver, inclusief het voormalige pompgebouw van Vitens. Inwoners, ondernemers en andere initiatiefnemers worden uitgenodigd om hun ideeën te geven over dit totale dagrecreatiegebied. 

Klankbordgroep

Alle ingestuurde ideeën en initiatieven zijn voorgelegd aan een klankbordgroep die voor dit project in het leven is geroepen. De klankbordgroep adviseert de gemeente over de ontwikkeling van het gebied. Deze groep bestaat uit een vertegenwoordiging van omwonenden, de Stichting Promotie gemeente Epe, Vereniging Behoud Kwaliteit Epe, VVV Epe, de afdeling Epe van de Fietsersbond en Vereniging Ons Mooi Epe. De klankbordgroep kon aan de hand van de ingestuurde ideeën zien wat er allemaal leeft en wat inwoners belangrijk vinden. De ingediende ideeën zijn doorgegeven aan vijf initiatiefnemers. Zij hebben ruwe schetsen uitgewerkt. 

Vervolgstappen

Alle initiatiefnemers zijn geïnformeerd over de vervolgstappen in het proces. Met hen en met de klankbordgroep heeft de gemeente de volgende stappen doorlopen.

  • De initiatiefnemers hebben hun ideeën verder uitgewerkt. Het resultaat daarvan is gepresenteerd aan de klankbordgroep in november 2019. Tijdens deze bijeenkomst hebben de leden van de klankbordgroep en de gemeente drie initiatieven aangewezen die kansrijk zijn voor deze locatie.
  • Over deze drie initiatieven konden alle inwoners hun voorkeur uitspreken. De gemeente heeft daarvoor in februari 2020 een poll georganiseerd via de website.
  • Daarna is in februari 2020 met alle betrokkenen gekomen tot een voorkeursplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft vervolgens daarover een besluit genomen.

Passend plan

Het voorkeursplan met de meeste stemmen is ingediend door Episch Centrum. Hun plan dat past het beste binnen de (natuur)waarden van het gebied. Het doet recht aan het huidige gebruik en houdt rekening met de belangen vanuit de omgeving. Het plan draagt bij aan het recreatieve karakter van de gemeente. En alles vanuit het uitgangspunt dat het Hertenkamp behouden blijft. Een mooie plek waar het prettig recreëren is.

Laatste stappen

Na uitwerking van het voorkeursplan volgen de ontwerpfase met ontwikkelplan en het uitvoeringsplan. Na deze stappen zal het college kunnen overgaan tot ondertekening van de contracten met Episch Centrum. Het Episch Centrum kan daarna van start met de daadwerkelijke uitvoering.

Hertenkamp_proces

Het Hertenkamp is prachtig gelegen in de bossen aan de Dellenweg in Epe. Vooral tijdens weekenden en vakanties komen er veel bezoekers op af om de herten en andere dieren te zien en te voeren. Het gebied bij het Hertenkamp is een goed startpunt voor wandelingen door de bossen en over de heide. Dichtbij, aan de overkant van de weg, verscholen achter een houtwal, ligt een voormalige infiltratievijver met pompgebouw en een zandophoging waar bezoekers nu wandelen, spelen en sporten.

Gezocht: nieuwe ideeën 

Ook in de toekomst wil de gemeente dat deze locaties een mooie plek blijven voor inwoners en bezoekers van onze gemeente. Daarom wil de gemeente Epe aan de slag met nieuwe plannen voor dit gebied. De gemeente is daarom in 2019 op zoek gegaan naar ideeën en initiatieven voor het Hertenkamp aan de Dellenweg en de nabijgelegen infiltratievijver, inclusief het voormalige pompgebouw van Vitens. Inwoners, ondernemers en andere initiatiefnemers worden uitgenodigd om hun ideeën te geven over dit totale dagrecreatiegebied. 

Klankbordgroep

Alle ingestuurde ideeën en initiatieven zijn voorgelegd aan een klankbordgroep die voor dit project in het leven is geroepen. De klankbordgroep adviseert de gemeente over de ontwikkeling van het gebied. Deze groep bestaat uit een vertegenwoordiging van omwonenden, de Stichting Promotie gemeente Epe, Vereniging Behoud Kwaliteit Epe, VVV Epe, de afdeling Epe van de Fietsersbond en Vereniging Ons Mooi Epe. De klankbordgroep kon aan de hand van de ingestuurde ideeën zien wat er allemaal leeft en wat inwoners belangrijk vinden. De ingediende ideeën zijn doorgegeven aan vijf initiatiefnemers. Zij hebben ruwe schetsen uitgewerkt. 

Vervolgstappen

Alle initiatiefnemers zijn geïnformeerd over de vervolgstappen in het proces. Met hen en met de klankbordgroep heeft de gemeente de volgende stappen doorlopen.

  • De initiatiefnemers hebben hun ideeën verder uitgewerkt. Het resultaat daarvan is gepresenteerd aan de klankbordgroep in november 2019. Tijdens deze bijeenkomst hebben de leden van de klankbordgroep en de gemeente drie initiatieven aangewezen die kansrijk zijn voor deze locatie.
  • Over deze drie initiatieven konden alle inwoners hun voorkeur uitspreken. De gemeente heeft daarvoor in februari 2020 een poll georganiseerd via de website.
  • Daarna is in februari 2020 met alle betrokkenen gekomen tot een voorkeursplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft vervolgens daarover een besluit genomen.

Passend plan

Het voorkeursplan met de meeste stemmen is ingediend door Episch Centrum. Hun plan dat past het beste binnen de (natuur)waarden van het gebied. Het doet recht aan het huidige gebruik en houdt rekening met de belangen vanuit de omgeving. Het plan draagt bij aan het recreatieve karakter van de gemeente. En alles vanuit het uitgangspunt dat het Hertenkamp behouden blijft. Een mooie plek waar het prettig recreëren is.

Laatste stappen

Na uitwerking van het voorkeursplan volgen de ontwerpfase met ontwikkelplan en het uitvoeringsplan. Na deze stappen zal het college kunnen overgaan tot ondertekening van de contracten met Episch Centrum. Het Episch Centrum kan daarna van start met de daadwerkelijke uitvoering.

Hertenkamp_wat is er tot nu toe gebeurd

2019

Juni

In juni 2019 deed gemeente Epe een oproep aan alle inwoners, ondernemers en andere initiatiefnemers om ideeën en initiatieven voor het Hertenkamp aan de Dellenweg en de nabijgelegen infiltratievijver, inclusief het voormalige pompgebouw van Vitens te delen. Een klankbordgroep werd samengesteld, met daarin een vertegenwoordiging van omwonenden, aangrenzende ondernemers en andere belanghebbenden. Zij bepaalden mede of initiatieven aansluiten bij de behoefte van de bewoners en de belangen van hun achterban. Zo komen we samen met hen tot een plan met maatschappelijk draagvlak voor dit gebied.

Oktober

Vele inwoners reageerden enthousiast op de oproep en stuurden mooie bijdragen in. Ook ontving de gemeente ideeën van vijf initiatiefnemers. Alle bijdragen van de inwoners werden gebundeld en onder de aandacht gebracht van deze vijf initiatiefnemers. Alle wensen van de inwoners zijn voorgelegd aan de klankbordgroep die voor dit project in het leven is geroepen. De ideeën van de vijf initiatiefnemers zijn nog ruwe schetsen en moeten verder uitgewerkt worden. De klankbordgroep adviseert de gemeente over de ontwikkeling van het gebied. Deze groep bestaat uit een vertegenwoordiging van omwonenden, de Stichting Promotie gemeente Epe, Vereniging Behoud Kwaliteit Epe, VVV Epe, de afdeling Epe van de Fietsersbond en Vereniging Ons Mooi Epe.

2020

Februari

Drie initiatiefnemers hebben hun ideeën verwerkt in een ontwikkelplan en deze ingediend bij de gemeente Epe: De Koperen Ezel, Het Episch Centrum en Experience Media. De klankbordgroep heeft de plannen bestudeerd en hierover advies uitgebracht. Daarnaast zijn de plannen ambtelijk getoetst o.a. op haalbaarheid. Vervolgens zijn de plannen online voorgelegd aan inwoners voor het ophalen van advies.

Maart

Het college van B&W heeft dinsdag 17 maart besloten om het ontwikkelplan van Episch Centrum als uitgangspunt te nemen voor de ontwikkeling van het Hertenkamp en omgeving, aan de Dellenweg. Dit plan sluit het beste aan bij de toetsingscriteria en belangen van de omwonenden, ondernemers en belangenorganisaties. De raadpleging onder onze inwoners bevestigt dit beeld. Er kwamen 460 reacties binnen en bijna 80% stemde voor het plan van Episch Centrum. Dit betekent dat de gemeente om tafel gaat met Episch Centrum om het ontwikkelplan uit te werken tot een uitvoeringsplan, passend binnen beleid, wet- en regelgeving en financiën.

Het plan gaat uit van een positieve benadering voor welzijn en gevoel voor de omgeving en milieu. Het door Episch Centrum voorgestelde ontwerp van het Hertenkamp zorgt voor een welkome plek voor met name de ouderen en jonge gezinnen in onze gemeente. Ook voor de overige gebruikers blijft het een aangename locatie om te wandelen, te sporten en te recreëren.

Pagina opties