Grondstoffen_Actuele informatie

In februari is gestart met de aanleg van verschillende milieuparkjes in gemeente Epe. Bij deze parkjes komen onder andere ondergrondse containers met dubbele kleppen te staan. Voor een paar voorgenomen locaties zijn bezwaren ontvangen. Daarom laat de uitvoering nog op zich wachten totdat de procedures zijn doorlopen en een definitief besluit is genomen. 

Daarnaast worden de plannen voor grondstoffeninzameling op maat verder uitgewerkt. Denk aan medisch afval zoals inzamelen van incontinentiemateriaal. Zodra daarover meer bekend is, informeren we de inwoners via de gebruikelijke gemeentelijke communicatiekanalen.  

Pagina opties