Groenbeleid

Groenstructuurplan

Icon

Het Groenstructuurplan beschrijft hoe de gemeente Epe omgaat met het groen in de dorpen.

Ga naar groenstructuurplan

Kwaliteit van de openbare ruimte

Icon

Onder ‘openbare ruimte’ vallen alle plekken die voor iedereen toegankelijk zijn: straten, pleinen, winkelgebieden, parken en groenstroken.

Ga naar kwaliteit openbare ruimte.

Bomenbeleidsplan

Icon

Bomen bepalen voor een groot deel het beeld en de sfeer in de gemeente.

Naar bomenbeleidsplan

Adoptie openbaar groen

Icon

Inwoners en bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen in het onderhoud van openbaar groen.

Naar groen adopteren

Landschaps ontwikkelingsplan

Icon

Nationaal landschap | gezamenlijk, regionaal landschapsontwikkelingsplan (LOP)

Naar Regionaal landschapsontwikkelingsplan

Snippergroen

Icon

Snippergroen is een groenstrook van de gemeente. Eigenaren van een koopwoning kunnen dit soms kopen.

Naar snippergroen

Pagina opties