Niki Binnendijk

Wat doet een gebiedsregisseur eigenlijk?

Als gebiedsregisseur ben ik netwerker, aanspreekpunt, ondersteuner en verbinder. De achterliggende gedachte is dat inwoners zo veel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam zijn of worden. Ze kunnen bij mij terecht met hun vragen en wensen. Doordat ik in de wijk en de gemeente veel organisaties ken, kan ik inwoners met hen in contact brengen. Of met elkaar, want ik doe ik mijn best zo veel mogelijk mensen in de buurt te leren kennen.

Ik houd mijn oren en ogen open om te horen en zien wat er leeft in de buurt. Zo verzamel ik ‘signalen’. Die vertaal ik naar een gebiedsopgave. De gebiedsopgave vertelt wat inwoners in hun wijk willen bereiken voor meer leefbaarheid en veiligheid. Inwoners zorgen daar in de eerste plaats zelf voor. Vooral met elkaar. En met de gemeente, verenigingen en organisaties. Niemand staat er alleen voor.

Wat kun jij als gebiedsregisseur betekenen voor inwoners in het gebied?

Behoeften en vraagstukken boven tafel krijgen. En daarna: kijken waar kansen en mogelijkheden zijn. Zo ondersteun ik aanvragen van inwoners voor de Goed-voor-Elkaar-regeling. Een concreet voorbeeld hiervan is de buurtaanpak voor een groenstrook in de wijk Klaarbeek. Dat leverde een mooi en duurzaam trapveldje op, dat omwonenden ook nog eens grotendeels zelf hebben aangelegd.

Soms breng ik mensen met elkaar in gesprek. In Wissel werken verschillende verenigingen en belangengroepen steeds meer samen. Dat zijn mooie processen van eerst kennismaken, daarna onderzoeken wat ze voor de bevolking willen en kunnen betekenen. En uiteindelijk hopelijk samen taken en verantwoordelijkheden delen. In Wissel buigen ze zich nu over de voortzetting van een ‘koffie-inloop’.

Hoe werken inwoners en ondernemers samen met jou aan de leefbaarheid van hun gebied?

Ik geef weer enkele voorbeelden. Ik ben actief betrokken bij de ontwikkeling van het buurtpunt. Ook ben ik aanspreekpunt geweest voor buurtbewoners over een straat waar veel onrust was. En er was een klankbordgroep Oude Wisselseweg. Daar ben ik vanaf het begin bij aangeschoven. Ik hield als het ware de vinger aan de pols in de omliggende buurt. Onlangs heb ik samen met de BOA een inloopspreekuur georganiseerd in het wijksteunpunt en in de Nieuwe Wisselseschool. Dat was een succes en echt voor herhaling vatbaar.

Wat spreekt jou vooral aan in deze baan?

Ik vind het heel fijn om kansen te zien, mensen bij elkaar te brengen en te verbinden. Vooral als ik dan de sprankeling zie waarmee mensen zelf en samen dingen voor elkaar boksen. Ook verandertrajecten vind ik interessant: hoe krijgen we de neuzen dezelfde kant op. Dan ben ik in mijn element. Ik ondersteun graag initiatieven van inwoners, zodat ze zelf regie houden en een mooi resultaat bereiken. Onlangs hoorde ik dat buurtbewoners eigenlijk meer onderling contact wilden. Ze vroegen mij hen daarbij te helpen. Nou, dat doe ik graag.

Stel je bent een jaar verder en kijkt terug. Waar ben je dan trots op en/of word je blij van?

Dat inwoners weten hoe ze hun klachten kunnen omzetten in positieve samenwerking. Dat ze dan zelf hun straatje fijner, positiever en leefbaarder maken, omdat ze daarvoor zelf verantwoordelijkheid nemen. Dat ze, eventueel via mij, de weg vinden naar de Goed-voor-elkaar-regeling en naar instanties zoals Axent Groen.

Ik word ook blij dat wij als beroepskrachten de signalen uit de wijken kunnen neerleggen bij de juiste afdelingen, organisaties, mensen. Dat we kunnen adviseren en daarin samenwerken met elkaar.

Weet je waar ik ook heel blij van zou worden? Als er een netwerk ontstaat met aandacht voor eenzaamheid. Vooral onder ouderen komt eenzaamheid voor. De voorspelling is dat er in 2040 2 keer zoveel 75-plussers zijn als nu, 3 keer zoveel 90-plussers en 4 keer zoveel 100-jarigen. Ook zal tegen die tijd het aantal alleenwonende 80-plussers zijn verdubbeld. Het is dus heel zinvol om nu al te bouwen aan zo’n netwerk. Daar maak ik me graag hard voor.

Over Niki Binnendijk

Niki Binnendijk is sinds september 2017 gebiedsregisseur in de gemeente Epe. Haar aandachtsgebieden zijn Burgerenk, Enkweg Zuid, Klaarbeek, Wissel en Tongeren. U kunt Niki bereiken via 06 – 4038 7486 of via n.binnendijk@koppelswoe.nl.

Pagina opties