Linda Brouwer

Wat doet een gebiedsregisseur eigenlijk?

Als gebiedsregisseur werk ik zodanig dat ik signalen weet op te vangen. Die komen van bewoners en organisaties in de wijken. Ik kijk dan: wie zijn erbij betrokken, hoe pakken we het signaal samen op? Soms verwijs ik mensen door naar organisaties die actief zijn in de wijk. Of naar activiteiten in de Bloemfontein of Triton.

Wat kun jij als gebiedsregisseur betekenen voor inwoners in het gebied?

Een signaal kan een klacht, een vraag of een wens zijn. Ik vraag altijd door en probeer de feiten boven tafel te krijgen. Soms hebben mensen bijvoorbeeld wel een klacht, maar hebben ze die nog nooit gemeld. Daarom zeg ik altijd: vraag je af wat je kunt doen voor je wijk. Jij bent daar in je leefomgeving. Deel met mij hoe je het daar vindt en wat je anders en beter wilt. Dan kijken we samen wat we gaan doen en met wie.

Onlangs benaderden inwoners me over bouwplannen in de wijk. Dat ging over Sprengenparc. Ik ben gaan navragen bij de gemeente en heb daar nu een contactpersoon voor dit project. Ook ben ik in contact gekomen met de projectontwikkelaar. Doordat we elkaar nu weten te vinden worden de inwoners beter geïnformeerd en betrokken. Dat is goed voor de leefbaarheid in de buurt. 

Hoe werken inwoners en ondernemers samen met jou aan de leefbaarheid van hun gebied? Wat kunnen mensen zelf doen?

Laatst had ik contact met een vrijwilligster. Vanwege de coronacrisis doet zij boodschappen voor een kwetsbare buur. Zij wees me op een onveilige verkeerssituatie. Haar foto’s en analyse daarvan heb ik doorgestuurd aan de gemeente. Al een week later kwam een reactie: laten we met ons drieën gaan kijken. Dat hebben we inmiddels gedaan en nu rolt het balletje verder. Ergens anders is binnen enkele weken voor inwoners met een rollator een afrit van een stoepje geregeld.

Een groep inwoners in de wijk Berkenoord I wil graag een speelplek en een ontmoetingsplek. Iemand van de gemeente heeft al met een inwoner bekeken  waar zo’n plek zou kunnen komen. Hij had ook nog tips. Ze gaan nu zelf een plan en een tekening maken.

Nog een voorbeeld: basisschool De Violier kwam naar me toe. Ze hadden ideeën voor een stukje grond met plukstruiken en eetbare gewassen. Hun plan gaan ze nu voorleggen aan buurtbewoners. Precies voor dit soort ideeën heeft de gemeente een potje geld. Dat heet de Goed-voor-elkaar-regeling. Inwoners kunnen hun vragen indienen via epe.nl/goedvoorelkaar.

Veel mensen ergeren zich aan zwerfafval en illegale vuilstort in de bosjes. Ook staat er wel eens grofvuil aan straat op dagen dat het niet wordt opgehaald. Het kan lastig zijn elkaar daarop aan te spreken, om op je buur af te stappen en er wat van te zeggen. Toch kun je samen echt het verschil maken in je straat of buurt. Dat zien we ook in andere wijken, waar mensen ‘zwerfvuilacties’ organiseren.

Wat spreekt jou vooral aan in deze baan?

Het is gewoon écht een heel leuke baan. Geen dag is hetzelfde. Ik vind het prachtig dat ik inwoners kan helpen hun leefomgeving te verbeteren. Ik vraag me nog wel af of ik zichtbaar genoeg ben. Laatst hebben we met de gemeente een filmpje gemaakt. En de gemeente publiceert ook een serie interviews met ons, zoals dit interview. Dat helpt wel om ons bekender te maken, zodat inwoners, ondernemers en organisaties ons weten te vinden..

Stel, je bent een jaar verder en kijkt terug. Waar ben je dan trots op of word je blij van?

Vooral dat inwoners zelf iets tot stand brengen in hun wijk en daar dan trots op zijn. Ik vind het ook heel belangrijk om samen te werken. We zijn nu bezig met een plannetje voor netwerklunchen voor alle organisaties die actief zijn in de wijk. Dan kunnen we met elkaar delen wat we zien en horen. Zo kunnen we samen inspelen op vragen en behoeften van inwoners. Al met al is er al heel veel in gang gezet en gebeurt er al zó veel moois!

Over Linda Brouwer

Linda Brouwer is gebiedsregisseur ivoor Vaassen en Emst. Haar aandachtsgebieden zijn het centrum, Heggerenk en Suikerbrink. U kunt Linda bereiken via 06 36 35 37 74 of via l.brouwer@koppelswoe.nl.

Pagina opties