Lianne Houtman

Wat doet een gebiedsregisseur eigenlijk?

“Als gebiedsregisseur werk ik als verbinder. Ik ben de verbinding tussen inwoners onderling, tussen inwoners en ondernemers, tussen inwoners en organisaties en tussen inwoners en de gemeente. Ik probeer zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van wat leeft en speelt in ‘mijn’ gebied. Daarvoor voer ik regelmatig gesprekken met mensen op straat. Ook sluit ik aan bij verschillende overleggen. Uit die gesprekken en overleggen blijkt wat in het gebied nodig is. Dat noemen we ‘gebiedsopgaven’. Deze gebiedsopgaven stellen de gebiedsregisseurs voor hun gebied continu bij.”

Wat kun jij als gebiedsregisseur betekenen voor inwoners in het gebied?

"In de afgelopen jaren zijn steeds meer voorzieningen verdwenen uit het dorp. Dat vinden de inwoners jammer. Daarom ben ik bezig te achterhalen wat men precies mist in Emst. Welke behoefte is er en hoe kunnen we hierop inspelen? Met ‘we’ bedoel ik de samenwerkende organisaties die ik hierbij heb betrokken. Inmiddels is duidelijk dat inwoners zorgen hebben over ouder worden in Emst. Ook missen inwoners bepaalde laagdrempelige informatie. Verder staat in Emst het prachtige gebouw De Hezebrink. Dit gebouw is door de gemeente aangewezen als steunpunt voor het dorp. Ik heb de opdracht om dit steunpunt meer te laten aansluiten op de behoeften van de inwoners.”

Hoe werken inwoners en ondernemers samen met jou aan de leefbaarheid van hun gebied?

“Een supermooi voorbeeld is het veld achter De Hezebrink. Een ‘initiatiefgroep’ werkt al een jaar aan een plan om hiervan een prachtig veld te maken. Het moet een veld worden voor en door Emstenaren van 0 tot 100 jaar. De groep bestaat uit buurtbewoners, verenigingen en een ondernemer. Samen willen ze in 2020 beginnen met de uitvoering van het plan. Deze mensen hebben met elkaar het initiatief genomen om zo te werken aan de leefbaarheid van hun dorp.”

Wat spreek jou vooral aan in deze baan?

“Dat zijn de contacten, zoals ik die heb genoemd in de voorbeelden. Soms willen inwoners iets, maar weten ze niet helemaal de juiste route. Of ze weten niet waar ze moeten beginnen. Dan help ik hen op weg. Ik vind het gaaf om deel te zijn van zo’n proces. Ik ga graag in gesprek met mensen om te horen wat leeft. En dan: samen met inwoners aan de slag!”

Stel je bent een jaar verder en kijkt terug. Waar ben je dan trots op en/of word je blij van?

“Ik hoop dan terug te kunnen kijken op een mooie start met het veld in Emst. Ik hoop ook dat het steunpunt dan wat meer ‘body’ heeft gekregen en beter aansluit op de behoeften. Ook zou ik blij worden van nóg meer nieuwe gesprekken, waardoor ik weer nieuwe mensen leer kennen. Samen met buurtverbinder Jan Wouter maak ik daarvoor plannen. Dit jaar willen we in contact komen met de verschillende buurtschappen in Emst. Om te kunnen verbinden heb je namelijk wel contacten nodig.”

Pagina opties