Esther Groenwold

Wat doet een gebiedsregisseur eigenlijk?

Als gebiedsregisseur bouw ik vooral aan een netwerk in de wijk. Daarvoor ga ik soms van deur tot deur. Ook organiseer ik bijeenkomsten of kom ik langs voor een huiskamergesprek. Zo hoor ik hoe inwoners het leven in de wijk ervaren en welke wensen en behoeften ze hebben.

Voor alle 7 gebieden in de gemeente hebben inwoners en ondernemers samen met de gebiedsregisseurs een gebiedsopgave opgesteld. Daarin staat wat zij zelf belangrijk vinden in hun wijk. Samen voeren we de gebiedsopgave uit.  

Wat kun jij als gebiedsregisseur betekenen voor inwoners in het gebied?

Bij alles wat leeft in de wijk bespreken we: waar moeten of kunnen we iets mee, bij wie brengen we dat onder, wat kunnen inwoners zelf en welke hulp hebben ze daarbij nodig. Soms verbind ik inwoners met al bestaande ideeën of initiatieven. Of ik breng hen in contact met de gemeente, bijvoorbeeld over straatverlichting. Of met de politie en de boa over de veiligheid in de wijk. Verder heb ik goede contacten met jongerenwerk en Koppel-Swoe. We werken samen, bundelen signalen en zetten ons allemaal in voor de gemeente Epe. Daardoor ontstaan prachtige nieuwe initiatieven.

Hoe werken inwoners en ondernemers samen met jou aan de leefbaarheid van hun gebied? Wat kunnen mensen zelf doen?

Inwoners kunnen en doen veel zelf. Mijn taak: niet overnemen, wel verbinden en ondersteunen. Inwoners ergeren zich aan zwerfvuil en er is eenzaamheid in de wijk. Met de zwerfvuilacties op Burendag slaan we deze twee vliegen in één klap. Iedereen werkt daaraan mee: de Buurtverbinder van BuurtMaken.nl, Axent Groen, de gemeente, buurtvereniging en kunstenaar René Blok. Hij maakt samen met scholen kunst van zwerfvuil. Vanwege de coronacrisis is de zwerfvuilactie dit jaar uitgesteld.

Eenzaamheid in de wijk is echt een punt van aandacht, vooral onder ouderen met weinig contacten. Andere inwoners willen voor deze mensen juist graag iets gezelligs doen. Zo hebben enkele bewoners en gebiedsregisseurs in een appartementencomplex een koffieochtend georganiseerd. Mensen die elkaar daar hebben leren kennen, helpen elkaar nu met boodschappen doen.

De coronaperiode is een onwerkelijke en moeilijke tijd. In de gemeente zijn veel initiatieven ontstaan om elkaar te steunen. Op Facebook en BuurtMaken.nl boden mensen aan elkaar te helpen. In een aantal appartementencomplexen hingen posters waarop bewoners aanboden elkaar te helpen. Dat vind ik mooi om te zien. Er zit veel kracht in de wijk. Die zit in de mensen zelf. Hun kracht levert initiatieven op om elkaar te ondersteunen als het nodig is. Als gebiedsregisseur en als mens waardeer ik dat mensen naar elkaar omzien.

Wat spreekt jou vooral aan in deze baan?

Verbinding, creativiteit en out-of-the-box-denken. Er zijn geen standaardoplossingen. En ik houd van samenwerken met een brede blik. Daarom werk ik samen met organisaties, ondernemers, verenigingen en de gemeente. De wijkbewoners zijn natuurlijk het belangrijkst. Allemaal voelen we ons betrokken en samen staan we sterker.

Stel, je bent een jaar verder en kijkt terug. Waar ben je dan trots op of word je blij van?

Wat ik doe is echt onwijs leuk: communiceren, luisteren, ervaringen delen, mensen aan elkaar koppelen. Als gebiedsregisseur ben je de verbinder in de wijk. De kunst is dat jij mensen weet te vinden en zij jou. Ik word er blij van als dat leidt tot mooie acties. Ik ben blij dat ik bewoners leer kennen. Als je meer inzoomt op de buurt, dan zie je dat er al veel goed gaat. Mensen weten elkaar al te vinden. Er zit nog groei in dit gebied, groei naar nóg meer verbinding en leefbaarheid.

Over Esther Groenwold

Esther Groenwold is sinds januari 2018 gebiedsregisseur in de gemeente Epe. Haar aandachtsgebieden zijn de wijken Hoge Weerd en Hoge Land in Epe. U kunt Esther bereiken via 06 506 11 329 of via e.groenwold@meeveluwe.nl.

Pagina opties