Bilge Yeleser

Wat doet een gebiedsregisseur eigenlijk?

We leven in een participatiesamenleving, een samenleving waaraan mensen zo veel mogelijk kunnen deelnemen. Als gebiedsregisseur heb ik vooral een verbindende rol tussen alle ‘deelnemers’ uit mijn gebied. Ook onderhoud ik bestaande verbindingen en leg ik nieuwe contacten met inwoners, ondernemers en organisaties. En ik ben alert op initiatieven waarmee mensen een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid of die juist kunnen schaden.

Wat kun jij als gebiedsregisseur betekenen voor inwoners in het gebied.

Bewoners weten me steeds vaker te vinden met allerlei vragen, klachten en wensen. Er leven in de wijk ook bewoners in eenzaamheid. Actieve wijkbewoners hebben ongeveer 5 jaar geleden Buurthuis Vegtelarij opgericht. Die voorziet in de behoefte aan een ontmoetingsplek met name voor kwetsbare en eenzame wijkbewoners.

Met 2 buurtverbinders heb ik voor deze wijkbewoners op 22 december een kerstlunch georganiseerd. Samen zijn we de wijk ingegaan om de mensen hiervoor persoonlijk uit te nodigen. De gesprekken aan de deur en tijdens de lunch waren zeer zinvol. Ze leverden veel waardevolle informatie op. Enkelen van deze bewoners weten nu de weg naar het buurthuis te vinden. Daar doen ze mee aan de wekelijkse activiteiten.

Hoe werken inwoners en ondernemers samen met jou aan de leefbaarheid van hun gebied?

Er is een vast groepje zeer actieve bewoners van de wijk. Zij gaan erop uit om zwerfafval op te ruimen, zowel als groep als individueel. Dit begon klein, als een initiatief van 1 betrokken wijkbewoner. Nu begint het uit te groeien tot een grote opruimactie in de hele gemeente. Scholen, ondernemers, organisaties, wijkbewoners en de gemeente doen daaraan mee of worden ervoor gevraagd.

Wat spreekt jou vooral aan in deze baan?

Ik ben geboren in Turkije en woon vanaf mijn 5de jaar in Nederland. Ik heb al heel jong geleerd hoe belangrijk vertalen is. Dan bedoel ik behalve het vertalen van de gesproken taal ook het vertalen van de boodschap, behoeftes en beleving. Zodra  ik de Nederlandse taal redelijk beheerste werd ik gevraagd te vertalen en te bemiddelen tussen verschillende culturen. Mensen mogen en kunnen helpen, mensen bij elkaar brengen en bruggen slaan tussen verschillende culturen. Dat gaf en geeft mij veel voldoening. De inhoud van de vraagstukken, de situaties en onderwerpen zijn misschien wel anders dan toen ik nog jong was. Maar wat ik nu doe, doe ik met dezelfde uitdaging en passie als toen.

Stel, je bent een jaar verder en kijkt terug. Waar ben je dan trots op en/of word je blij van?

Ik kijk dan graag terug op de stappen die nu worden gezet. Maken we het komende jaar daarbij vorderingen, dan zal ik blij terugkijken.

Over Bilge

Bilge Yeleser is sinds 1 januari 2018  gebiedsregisseur in de gemeente Epe. Haar aandachtsgebieden zijn de wijken Vegtelarij en Epe-Oost. U kunt Bilge van maandag tot en met donderdag bereiken via 06 – 4045 8328 of via b.yeleser@koppelswoe.nl

Pagina opties