Gebiedsgericht werken

De gemeente Epe daagt u uit om uw buurt sociaal, mooi, schoon, heel en veilig te houden. Om hierbij te helpen werkt de gemeente Epe gebiedsgericht. Gebiedsgericht werken is een manier van werken waarbij:

  • De behoefte van de bewoner centraal staat.
  • Bewoners gestimuleerd worden (of blijven) om zich actief in te zetten voor de leefbaarheid in hun eigen woonomgeving.
  • De aanwezige vrijwilligers en professionele partijen in een gebied intensief samenwerken om eventuele problemen aan te pakken en op te lossen.

Het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken en dorpen draagt bij aan de sociale samenhang en betrokkenheid van inwoners in een gebied. De gemeente werkt samen met inwoners en met Koppel-SWO/E Welzijn & Kinderopvang Epe, Woonstichting Triada, Thuiszorg Vérian en de Politie.

Deze manier van werken is verder omschreven in het visiedocument.

Wijkwandeling

  • Een wijkwandeling is één van de middelen die bij gebiedsgericht werken wordt ingezet.
  • Tijdens een wijkwandeling komen inwoners met veel meldingen, suggesties en ideeën; dit wordt allemaal verzameld.
  • Er volgt altijd een terugkoppeling op de wijkwandeling.

Wijkplannen

In sommige wijken is er na de wijkwandeling een wijkplan gemaakt. Hierin zijn afspraken of acties vastgelegd.

Thema's gebiedsgericht werken

In het visiedocument gebiedsgericht werken in Epe zijn 5 thema’s benoemd. De thema's spelen een grote rol spelen in het behouden of verbeteren van de leefbaarheid in Epe.

De komende jaren werkt de gemeente Epe verder aan deze thema's.

Pagina opties