Eekterveld energiepositief_algemeen

Eekterveld wil onderzoeken hoe zij als bedrijventerrein energie positief kunnen worden. Dat doen zij door een collectief duurzaamheidsplan op te stellen. Energiepositief betekent dat de bedrijven meer energie opwekken dan dat zij verbruiken. Deze extra energie kan opgeslagen of gebruikt worden door huishoudens in de omgeving. Naast energie in de vorm van elektriciteit wordt onderzocht of de bedrijven onderling (rest)warmte en koude kunnen uitwisselen. Platform On-E-Target en het E-team begeleiden het traject. Zij maken voor het Eekterveld een duurzaamheidsplan om energie positief te worden. Hiervoor voeren zij diepteanalyses uit bij de bedrijven op het Eekterveld.

Pagina opties