Cultuur_corona

Het kabinet heeft besloten om stap 4 van het openingsplan te zetten en zelfs te vergroten. Vanaf 26 juni zijn alle deuren open, waarbij anderhalve meter afstand de allesbepalende norm blijft. Daar waar anderhalve meter niet lukt, zoals in het openbaar vervoer, in het voortgezet onderwijs of bij evenementen en festivals, geldt de mondkapjesplicht of kun je alleen naar binnen met een coronatoegangsbewijs.

Waar vind ik de meest actuele informatie?

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de meest actuele informatie. Er is een speciale pagina met alle informatie over de vierde stap in het openingsplan. De plannen vanaf 26 juni voor culturele locaties en kunst- en cultuurbeoefening leest u op deze pagina.

De belangrijkste regels op een rij

 • Culturele locaties zijn onder voorwaarden open. Vanaf 26 juni vervallen bijna alle beperkingen die nu gelden. Er geldt dan nog een aantal voorwaarden:
  • In culturele locaties waar mensen een vaste plek hebben en waar geen doorstroom plaatsvindt mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Bijvoorbeeld in een theater. Dit geldt voor alle locaties binnen en buiten. 
  • Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
  • Met coronatoegangsbewijzen kan 100% van de reguliere capaciteit gebruikt worden. Bezoekers hoeven dan geen 1,5 meter afstand te houden en een vaste zitplek is niet verplicht.
  • In doorstroomlocaties mag er 1 bezoeker per 5m2 op 1,5 meter aanwezig zijn. Dit geldt voor alle locaties binnen en buiten.
  • Met coronatoegangsbewijzen kan 100% van de reguliere capaciteit gebruikt worden. Bezoekers hoeven dan geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Kunst en cultuurbeoefening:
  • Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening, zoals een muziekschool, mogen 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruiken.
  • Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
  • Tijdens de kunst- en cultuurbeoefening hoeven beoefenaars onderling geen 1.5 meter afstand gehouden te worden als dit nodig is voor de kunst- en cultuurbeoefening.
  • Publiek is toegestaan. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Bij amateur kunst- en cultuurbeoefening op een locatie voor kunst- en cultuurbeoefening, geldt dat in totaal, niet meer dan 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand is toegestaan. De beoefenaars zijn hier dus niet van uitgezonderd. Professionele beoefenaars en personeel tellen níet mee bij het publiek. Op het moment dat een amateur groep echter in een theater optreedt als onderdeel van de reguliere exploitatie en het dus niet gaat om publiek bij de lessen, geldt dat onderscheid weer wel.
  • Bij beoefenaars mag met coronatoegangsbewijzen 100% van de reguliere capaciteit gebruikt worden. Dan vervalt de 1,5 meter regel. En is een vaste plek niet verplicht.
 • Zang, schreeuw- en blaasadvies:
  • het verbod op zingen, schreeuwen en het gebruik van blaasinstrumenten vervalt vanaf 26 juni. Zingen binnen is weer toegestaan. Het advies voor blazers om 2 meter afstand te houden vervalt. De 1,5 meter regel blijft wel van toepassing, tenzij niet mogelijk gelet op de uitoefening van kunst- en cultuuractiviteiten.

Protocollen culturele en creatieve sector

Bedrijven en organisaties in de cultuursector maken op brancheniveau plannen (protocollen) voor veilig werken. In protocollen staat hoe zij de RIVM-richtlijnen vertalen naar hun dagelijkse praktijk. Op Mijncoronaprotocol.nl vindt u per branche de vastgestelde protocollen.

Financiële regelingen voor de culturele en creatieve sector, kunstenaars en artiesten

Bent u een organisatie in de culturele sector? Of werkt u in de culturele sector als bijvoorbeeld acteur, kunstenaar of muzikant? En heeft u door de gevolgen de corona-uitbraak financiële hulp nodig? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de kabinetsbrede maatregelen voor banen, inkomens en economie. Ook zijn er sectorspecifieke maatregelen voor het culturele en creatieve veld.  

Pagina opties