Cultuur_corona

Per 14 oktober 2020 zijn de regels aangescherpt. Maar kunst- en cultuurbeoefening blijft mogelijk. De basisregels en de 1,5 meter afstand blijven de norm. Voor kunstbeoefenaars zoals toneelspelers, dansers en acteurs, gelden daarnaast de volgende regels:

 • Kinderen en volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars) mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden. Voor volwassenen geldt er een maximum van 30 personen per binnenruimte.
 • Er geldt een uitzondering op het maximum van 30 bezoekers voor personen tot en met 17 jaar bij het gebruik van verenigingsgebouwen (dus niet in theaters) voor scouting-, cultuur-, kunst-, sport- en andere georganiseerde jeugdactiviteiten.
 • Cultuurbeoefening in de buitenlucht is uitgezonderd van het verbod op samenkomst met meer dan vier personen. Het gaat om personen die theater, dans of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen. Er is geen nieuw maximum genoemd, maar de basisregels zijn uiteraard altijd van kracht.
 • Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter afstand alleen voor zover dat mogelijk is. Het gaat om bijvoorbeeld acteurs en dansers (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars).
 • Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand (in de blaasrichting) houden tot anderen. Dit is door de sector opgenomen in het protocol. 
 • Professionele zangers kunnen optreden als zij uit voorzorg ruime afstand houden tot andere zangers, ensemble en publiek. De branche heeft hiervoor protocollen opgesteld.
 • Zangkoren en (amateur)zangers in groepen mogen hun activiteiten weer oppakken als zij hierbij de richtlijnen van het RIVM opvolgen.
 • Zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof is onder dezelfde voorwaarden toegestaan. Mensen uit risicogroepen wordt geadviseerd extra voorzichtig te zijn.
 • Meezingen bij bijvoorbeeld concerten is niet toegestaan.

Zie ook Rijksoverheid.nl en de noodverordening van de VNOG.

1,5 meter afstand

In principe blijft 1,5 meter afstand de norm. Er zijn echter uitzonderingen op die regel:

 • kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
 • jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
 • acteurs en dansers (zowel professioneel als amateur) hoeven indien nodig onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

Protocollen

Om repetities en optredens weer verantwoord te laten plaatsvinden zijn er door de sector protocollen opgesteld. Hieronder vind je de belangrijkste:

Pagina opties