Zakelijke beschrijving van de “Ontwikkelingsovereenkomst Dekamarkt Vaassen, mei 2020”, ex. artikel 6.24 Wro, ten behoeve van de herontwikkeling van de Dekamarktlocatie te Vaassen.

De gemeente Epe heeft ten behoeve van de bouw van een supermarkt met opslag, een horecavoorziening, 11 woonappartementen (sociale huur) en 18 woonappartementen (vrije sector huur in de categorie middelduur) en de aanleg van een parkeerterrein met de initiatiefnemer de “Ontwikkelingsovereenkomst Dekamarkt Vaassen, mei 2020”, getekend, als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening.

In de overeenkomst zijn de voorwaarden geregeld waaronder de gemeente Epe bereid is mee te werken aan een bestemmingsplanwijziging om de omzetting van de bestemming mogelijk te maken. De gemeente heeft geen ruimtelijke bezwaren tegen de realisering van het plan. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening dient de gemeente de kosten die zij moet maken in het kader van haar publiekrechtelijke taak te verhalen op de initiatiefnemer. De getekende overeenkomst voorziet hierin.

Pagina opties