Verkeersmaatregelen Apeldoornseweg-zuid in Vaassen in concept vastgesteld en inspraakmogelijkheid

Dit item is verlopen op 09-05-2019.

Het college heeft een drietal verkeersmaatregelen op de Apeldoornseweg-zuid in Vaassen in concept vastgesteld. Deze drie verkeersmaatregelen bestaan uit drie geleiders met oversteekvoorziening voor langzaam verkeer op de Apeldoornseweg ter hoogte van de Lijsterstraat, Kievitstraat en Fazantstraat. Doel is het vergroten van de verkeersveiligheid (positief beïnvloeden van de snelheid van het verkeer) en het verbeteren van de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers.

 Er bestaat de mogelijkheid om binnen 6 weken na publicatie (27 maart 2019) een gemotiveerde zienswijze te dienen bij ons college (Postbus 600, 8160 AP, Epe).

Gedurende bovengenoemde periode zijn de ontwerptekeningen op werkdagen van 8.00 - 12.00 uur (woensdag 8.00 - 20.00 uur) op afspraak in te zien in de Publiekswinkel in het gemeentehuis in Epe.  Tevens zijn de ontwerptekeningen in te zien via www.epe.nl onder 'bekendmakingen' en 'verkeer en vervoer'.

Pagina opties