Verkeersbesluit 'voor het reserveren van twee openbare parkeerplaatsen ten behoeve van het openbaar laden van  elektrische voertuigen aan de Haaksweide in Epe en de Merelstraat in Vaassen'

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het verkeersbesluit 'voor het reserveren van twee openbare parkeerplaatsen ten behoeve van het openbaar laden van elektrische voertuigen aan de Haaksweide in Epe en de Merelstraat (nabij de kruising met de Kievitstraat) in Vaassen' definitief hebben vastgesteld. 

Er bestaat de mogelijkheid om binnen 6 weken na publicatie (22 juli 2020) een gemotiveerd bezwaarschrift te dienen bij ons college (Postbus 600, 8160 AP, Epe). Ook bestaat de mogelijkheid om bij de voorzieningenrechter te Arnhem (Postbus 9030, 6800 EM, Arnhem) een verzoek in te dienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Het verkeersbesluit ligt tijdens bovengenoemde periode ter inzage bij de balie in het gemeentehuis te Epe. Wilt u het verkeersbesluit inzien? Maak dan een afspraak via www.epe.nl/afspraakmaken of bel 14 0578. Tevens kunt u het verkeersbesluit digitaal inzien via www.epe.nl onder 'bekendmakingen' en 'verkeer en vervoer'.

Pagina opties